Fremdrift

Indtast dit søgeord

Slut med momsangivelser i Polen – Er du klar til de kommende ændringer?

6. marts, 2020 4 minutters læsetid

  Sociale medier

See below for English text.

Fra 1. april 2020 for de største polske skatteydere, og fra 1. juli 2020 for alle resterende enheder, vil de nuværende polske momsangivelser blive afskaffet og erstattet af en udvidet udgave af Single Audit File for Tax (SAF-T).

Den nye SAF-T

Den nye SAF-T vil ikke blot omfatte de oplysninger, der i øjeblikket er indberettet i de polske momsangivelser, men også mange yderligere oplysninger (fx fortoldning, særlige oplysninger vedr. fakturaer for visse transaktioner, type af leverancer foretaget mv.).

De kommende ændringer er compliance tunge, da de kræver, at der udarbejdes og behandles mange flere data. Nogle af disse data er muligvis allerede tilgængelige i ERP-systemerne, mens andre måske ikke er det. Derudover kan det kræve systemændringer og it-support at hente sådanne yderligere data.

Få hjælp til forberedelserne til de kommende ændringer

EY kan hjælpe dig med forberedelserne til de nye rapporteringsforpligtelser i Polen. Vi har udviklet en proces, der vil sikre en gnidningsløs overgang fra de nuværende momsangivelser til det nye SAF-T.

Da den nye lovgivning træder i kraft meget snart, anbefaler vi på det kraftigste, at der tages de nødvendige skridt i de kommende uger for at sikre en vellykket overgang.

Du er velkommen til at kontakte os for mere information og support.

Nedenfor har vi udarbejdet teksten på engelsk, så du kan sende linket til denne artikel til dine internationale samarbejdspartnere også.

No more VAT returns in Poland – Are you ready for the upcoming changes?

As from 1 April 2020 (for the biggest Polish taxpayers and 1 July 2020 for all remaining entities), the current Polish VAT returns will be abolished and replaced by a significantly extended version of a Single Audit File for Tax (SAF-T). The new SAF-T will include not only the information currently reported in the Polish VAT returns but also many additional information (e.g. regarding customs clearance, specificities of invoices for certain transactions, type of supplies made).

The upcoming changes are VAT compliance heavy as they require much more data to be prepared and processed. Some of this additional data might be already available in the ERP systems, whereas other might not. Also, retrieving such additional data might require certain system-amendments and IT support.

EY can assist you in the preparation for the new reporting obligations in Poland. We have developed a process that will ensure a smooth transition from the current VAT returns to the new SAF-T. Given that the new legislation will enter into force very shortly, we strongly recommend that the necessary steps are taken in the next few weeks to ensure a successful transition.

Feel free to reach out to us for more information and support.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.