Fremdrift

Indtast dit søgeord

Spændende tilskudsmuligheder til grønne projekter

Hos EY hjælper vi virksomheder med at søge tilskud til deres udviklings- og innovationsprojekter. Din virksomhed kan få støtte til forskellige aktiviteter, såsom udvikling af en prototype, demonstration af teknologi på ny skala, projektrelaterede rejser og kommunikation samt udgifter til patent og certificering.

Der er lige nu to meget relevante programmer åbent på europæisk plan, som begge har fokus på grønne, bæredygtige projekter.

LIFE programmet

LIFE har til formål at støtte virksomheder i at teste og demonstrere miljøvenlige og klimaforandringsresistente teknologier, metoder, forretningsmodeller eller best practices.

Programmet er delt op i to dele: miljø og klima. Inden for miljødelen kan der fx søges om projekter med fokus på vand, affald, sundhed og luftkvalitet. Inden for klima anmodes der om projekter inden for klimatilpasning eller modvirkning af klimaændringer (reduktion af drivhusgasser).

I kan søge alene eller med partnere – afhængig af, hvad der giver mening for projektet. Kravene til LIFE er bl.a.:

 • Hovedansøgeren skal være registreret i EU, mens partnere kan komme udenfor EU. Non-EU partnernes projektaktiviteter skal dog bidrage til at nå EU’s målsætninger inden for det grønne område.
 • Projekter skal opnå kvantificerbare resultater og skal kunne repliceres andre steder.
 • Der søges mellem EUR 0,5-10 millioner i tilskud, som svarer til en medfinansiering på 55%.
 • Deadline i juni for miljøprojekter (concept note) og september (for klimaprojekter).

 

Bio-Based Industries (BBI) programmet

BBI-programmet adresserer nogle af de største udfordringer, som verden står overfor. Et stærkt fokus på bio-baserede produkter vil reducere Europas afhængighed af fossile brændstoffer betydeligt, hjælpe EU med at opfylde klimamålene og føre til grønnere og mere miljøvenlig vækst.

Et centralt element i processen med at omdanne vedvarende naturressourcer til biobaserede produkter, materialer og brændstoffer, er bioraffinering. Denne industri forventes at skabe nye markeder og arbejdspladser, og der er stort potentiale for EU ift. at være i front!

Der er tre fokusområder i programmet: 1)biomasse, 2) bioraffinering og 3) nye produkter og markeder. Eksempler på emner fra programmet i år er:

“Resolve supply-chain hurdles for turning residual waste streams into functional molecules for food and/or non-food market applications”; “Produce food ingredients with high nutritional value from aquatic sources”; og “Demonstrate superior bio-based packaging solutions with minimal environmental damage”.

BBI opererer under EU’s Horizon 2020 program, og derfor er mange af kravene de samme, som fx:

 • Min. tre projektpartnere fra tre forskellige lande.
 • Både europæiske og non-europæiske partnere kan deltage (visse regler kan gælde for non-EU partnere).
 • Der søges mellem EUR 7-16 millioner i tilskud til konsortiet. SMV’er og store virksomheder får 70% af deres støtteberettiget udgifter dækket.
 • Deadline 3 september 2020.

 

Lyder et af disse programmer interessant?

Vi tilbyder en uforpligtende gennemgang af din virksomheds projekter for at afklare, hvad potentialet er for at søge om tilskud.

Vi ser frem til at høre mere om din projektidé.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.