Fremdrift

Indtast dit søgeord

40 mio. kr. til ’byggeriets omstilling til cirkulær ressourceøkonomi’

Innovationsfonden og RealDania vil sammen støtte med 40 mio. kr til den cirkulære omstilling i bygge- og anlægssektoren. Der kan søges tilskud til forsknings- og udviklingsprojekter og målet er at støtte 3-4 ambitiøse projekter, der markant kan reducere ressourceforbruget og udledning af drivhusgasser inden for rammerne af en cirkulær ressourceøkonomi.

Innovationsfonden forventer løsninger, der kan udvikles i industriel skala. Aktiviteterne i projektet kan spænde bredt, og fx inkludere forskning, proof of concept, udvikling af en prototype, demonstration af teknologi på ny skala, projektrelaterede rejser og kommunikation samt udgifter til patent og certificering.

Udover emnet ’byggeriets omstilling til cirkulær ressourceøkonomi’ (40 mio. kr.) er der også ’Forsknings- og innovationsløsninger til den grønne omstilling’ (700 mio. kr.) og åbent opslag (150 mio. kr.).

Krav til projektet

Der er tale om et samarbejdsprojekt og der ses positivt på, at en stor del af værdikæden er inkluderet i projektet, fx leverandører, teknologivirksomheder, slutbrugere, mm. Samarbejder er med til at sikre et højere innovations- og vidensniveau, som gør projektet mere bæredygtigt, og hvor alle nødvendige kompetencer er inkluderet.

Kravene til projektet er bl.a.:

• Både danske og udenlandske aktører kan deltage og modtage tilskud; dog skal det være klart at der skabes værdi hos de danske partnere og i det danske samfund. Typisk er udenlandske partnere med, da vi ikke selv har kompetencerne i Danmark
• Projektets varighed er mellem 2-5 år
• Tilskuddet forventes at være mellem 10-15 mio. kr. per projekt, men der kan søges om både mindre og højere beløb, da det kommer an på projektets omfang
• Medfinansieringen afhænger af hver partners type og størrelse, men er typisk mellem 40-75 % for virksomheder
• Deadline 18 august 2020 for en fuld ansøgning (ca 20 sider)

Hvordan kan vi hjælpe?

Hos EY hjælper vi virksomheder med at kortlægge mulighederne for at søge tilskud til deres udviklings- og innovationsprojekter samt skrive selve ansøgningen. Vi er eksperter på både de nationale og europæiske tilskudsprogrammer, og vores team består af ingeniører, jurister, økonomer, mm. Vi er mere end 200 tilskudsspecialister i Europa, hvoraf de fleste har en teknisk baggrund.

Ønsker I at høre nærmere om tilskudsmuligheder eller en uforpligtende samtale omkring jeres konkrete projektidé, er I velkomne til at kontakte Anne-Sofie Gregersen, Nordic Grants Leader.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.