Fremdrift

Indtast dit søgeord

Fremrykket udbetaling af skattekreditten – kort ansøgningsfrist

En netop vedtaget lov muliggør en udbetaling af virksomheders skattekredit vedrørende indkomståret 2019 allerede i juni måned 2020. Det vil sige en udbetaling knap 5 måneder før det normale udbetalingstidspunkt i slutningen af november.

Denne mulighed følger af den globale situation med COVID-19, hvor regeringen har vurderet et behov for en yderligere likviditetshjælp til virksomhederne her-og-nu.

Frist for ansøgning til Skattestyrelsen er den 15. maj 2020.

Kort om ordningen

Skattekreditordningen medfører, at virksomheder efter ansøgning til Skattestyrelsen kan få fremrykket udbetalingen af skatteværdien af de underskud, der i indkomståret 2019 stammer fra udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed (=skattekreditten). Der er i relation hertil tale om de udgifter, som i indkomståret skattemæssigt straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter efter gældende regler.

Det er en betingelse for anvendelsen af ordningen, og dermed en fremrykket udbetaling, at der indsendes en ansøgning herom til Skattestyrelsen. Ansøgningen skal være indgivet senest den 15. maj 2020 og skal indeholde følgende:

  • oplysninger om karakteren og størrelsen af de konkrete forsøgs- og forskningsudgifter, der er afholdt i indkomståret 2019, og
  • en revisorerklæring fra en uafhængig godkendt revisor.

 

Krav om revisorerklæring

En betingelse for at få fremrykket udbetalingen af skattekredit er, at der vedlægges en revisorerklæring til ansøgningen. Erklæringen udarbejdes af en uafhængig godkendt revisor og skal udarbejdes i henhold til den internationale standard ISRS 4410 (opgaver om finansielle oplysninger).

Indholdet til revisorerklæringen fremgår specifikt af § 6 i bekendtgørelse nr. 573 af 5. maj 2020. Der vil endvidere snarest komme en skabelon til erklæring og en vejledning om revisors afgivelse af ISRS 4410-erklæring ved fremrykket udbetaling af skattekreditter på skat.dk/corona.

Udbetaling af skattekreditten

Ansøgning om fremrykket udbetaling af skattekredit foregår på Skattestyrelsens hjemmeside, der kan tilgås via dette link.

Beløbsgrænsen for udbetaling af skattekredit er på 25 mio. kr. Det svarer til en udbetaling på maksimalt 5,5 mio. kr. med en selskabsskattesats på 22%. Virksomhedens skattemæssige underskud til fremførsel nedsættes med den andel, der er ”konverteret” til skattekredit.

Udbetalingen er skattefri for virksomheden og udbetales – så vidt muligt – senest den 30. juni 2020. Der modregnes i udbetalingen eventuelle restancer af skatter og afgifter med påløbne morarenter.

EY følger processen omkring de nye regler, og holder jer opdateret herom.

Andre relevante artikler

Kontakt

Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

Abonner på EY's nyhedsbreve

EY udgiver en række nyhedsbreve, der er relevante for små og mellemstore virksomheder. Nyhedsbrevene er gratis og indeholder korte artikler, der beskriver aktuelle lovkrav og udfordringer, samt fakta og inspiration til virksomhedsejere, direktører, økonomichefer m.fl. Du tilmelder dig via nedenstående link.

Få nyheder fra EY

Vil du have hjælp?

Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.