Fremdrift

Indtast dit søgeord

Nye momsregler ved fjernsalg – forventet ikrafttrædelse 1. juli 2021

12. maj, 2020

  Sociale medier

Skatteministeriet har fremsat lovforslag om modernisering af fjernsalgsreglerne m.m. Lovforslaget er en gennemførelse af allerede vedtagne EU-regler, som skal træde i kraft i alle EU-medlemslande den 1. januar 2021. Ændringen medfører blandt andet, at det administrativt bliver lettere at håndtere moms i forbindelse med salg af varer og ydelser til privatpersoner i andre EU-lande ligesom der i højere grad bliver betalt moms i forbrugslandet.

EU-Kommissionen har 8. maj 2020 fremsat forslag om udskydelse af ikrafttrædelse med 6 måneder på grund af COVID-19, som har medført at en række EU-lande ikke kan nå at tilpasse deres it-systemer til 1. januar 2021. Vi må forvente, at Skatteministeriets lovforslag bliver ændret i overensstemmelse hermed.

Lovforslaget indeholder en ophævelse af de nationale fjernsalgsgrænser og indførelse af en lav fælles EU-fjernsalgsgrænse, ophævelse af momsfri import af forsendelser med lav værdi og en udvidelse af den gældende Mini One Stop Shop til at gælde alle ydelser samt fjernsalg af varer.

Fjernsalg

Ved fjernsalg forstås salg af varer til privatpersoner i andre EU-lande, hvor varen direkte eller indirekte transporteres af sælger til privatperson i et andet EU-land. Ved fjernsalg skal sælger opkræve og angive moms efter de nationale regler i det land, hvor privatpersonen er hjemmehørende. Efter de gældende regler, skal sælger momsregistreres og angive moms i det pågældende land.

Hvis omsætningen til privatpersoner i de respektive lande er under den nationale fjernsalgsgrænse i det pågældende land, kan leverandøren vælge at anvende reglerne i sit hjemland, således at eksempelvis en dansk leverandør der leverer varer til en svensk privatperson kan vælge at opkræve og afregne dansk moms uanset om varen leveres til privatpersonen i Sverige. Den danske leverandør kan således undgå at lade sig momsregistrere, angive og afregne moms til de svenske myndigheder.

EU-landene kan i dag vælge mellem to fjernsalgsgrænser – enten 35.000 euro eller 100.000 euro. De fleste EU-lande inkl. Danmark har valgt den lave fjernsalgsgrænse.

Lovforslag

Det foreslås, at indføre en fælles fjernsalgsgrænse på 10.000 euro som skal omfatte leverandørens samlede salg af elektroniske ydelser, teleydelser, radio- og tv-spredningsydelser og andre ydelser, der skal momses i forbrugslandet samt fjernsalg af varer til privatpersoner i andre EU-lande. Hvis leverandørens samlede salg af ovennævnte ydelser og fjernsalg til privatpersoner i andre EU-lande er mindre end 10.000 euro, kan leverandøren vælge at betale moms i sit hjemland.

Nye regler om momsregistrering og fakturering

Ændringen af reglerne i EU sker med ønsket om at skabe et momssystem, der skal gøre det lettere for virksomheder at afregne korrekt moms i forbrugslandet, og samtidig mindske risikoen for momssnyd.

De nye regler betyder, at danske virksomheder kan nøjes med at lade sig momsregistrere i Danmark via en særlig registrering hos de danske skattemyndigheder for levering af varer og ydelser til privatpersoner i andre EU-lande.

Grænsen for den særlige registrering er et samlet salg på 10.000 euro af ovennævnte varer og ydelser til privatpersoner i andre EU-lande. Det betyder, at såfremt det samlede salg af varer og ydelser leveret fra Danmark til privatpersoner i andre EU-lande overstiger 10.000 euro, skal leverandøren lade sig registrere og afregne moms med momssatsen i privatpersonens land. Det er muligt at lade sig registrere, selvom fjernsalgsgrænsen ikke er overskredet. En frivillig registrering er bindende i mindst 2 kalenderår.

Det foreslås endvidere, at fakturakravet ophæves for virksomheder, som gør brug af særordningen for fjernsalg i Danmark, således at udenlandske virksomheder ikke skal udstede fakturaer til privatpersoner i Danmark, ved anvendelse af fjernsalgsreglerne. Vi forventer at samme lempelse indføres i de øvrige EU-lande.

Efter de nye regler er der således ikke længere krav om, at danske leverandører momsregistreres i alle de lande, hvor de leverer ydelser og varer efter fjernsalgsreglerne. Der skal kun ske registrering i Danmark. Der skal dog fortsat opkræves moms med de respektive landes momssatser og værdien skal angives og indbetales til de danske myndigheder, som efterfølgende fordeler pengene til de respektive EU-lande.

Momsfritagelse ved import af varer af lav værdi ophæves

Private forbrugeres import af varer fra lande uden for EU er momsfritaget, når varens værdi ikke overstiger 80 kr. Det skaber konkurrenceforvridning, når privatpersoner kan købe varer fra tredjelande uden moms, men skal betale moms, hvis varen købes i EU.

Bestemmelsen foreslås ophævet og der skal fremadrettet betales moms af fjernsalg af alle varer fra steder uden for EU til forbrugere i EU-lande. Herved forsvinder den konkurrencemæssige fordel for tredjelandsvirksomheder ligesom risikoen for underdeklarering af varerne værdi mindskes.

Særregler ved import af varer

Elektroniske platforme, markedspladser og lignende foreslås fremadrettet at blive anset for at være leverandør af varer leveret fra tredjelande, hvorefter den elektroniske platform har ansvaret for at afregne momsen og ikke den oprindelige leverandør fra et tredjeland. Særreglen gælder for varer, der har en værdi på ikke over 150 euro.

Der foreslås desuden særlige regler for tredjelandsvirksomheder ved angivelse og betaling af moms af forsendelser med en værdi indtil 150 euro.

I er velkomne til at kontakte os, hvis der er spørgsmål til ovenstående.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.