Fremdrift

Indtast dit søgeord

Udskydelse af 2. rate af dækningsafgiften for 2020

Mange kommuner udskyder 2. rate af dækningsafgiftsbetalingen for 2020 som følge af Covid-19 – der er alene tale om en udskydelse og ikke en permanent besparelse.

Mange af de kommuner, som i dag opkræver dækningsafgift af erhvervsejendomme, har besluttet at udskyde 2. rate af dækningsafgiften for 2020 til betaling i 2021.

Det sker som led i aftalen mellem Regeringen og KL af 26. marts 2020, der samtidig sætter kommunerne fri af anlægsloftet og giver mulighed for fremrykke kommunale betalinger som følge af de økonomiske konsekvenser af Covid-19.

Konkret sker udskydelsen i form af udsendelse af en ny 2020-ejendomsskattebillet til ejere af erhvervsejendomme, hvorpå der sker regulering af 2. rate af dækningsafgiften.

Desværre er de nye 2020-ejendomsskattebilletter meget lidt informative, og udskydelsen af betalingen kan let opfattes som en permanent besparelse.

Det er vigtigt, at understrege, at der indtil videre blot er tale om en udskydelse, og at 2. rate af dækningsafgiften for 2020 i stedet vil forfalde til betaling senest i 2021 samtidig med opkrævningen af dækningsafgiften for 2021. Det tilkommer den enkelte kommune at beslutte, hvordan den udskudte opkrævning kommer til at foregå, det kan fx ske i to lige store rater sammen med 1. og 2. rate for 2021.

Den udskudte dækningsafgiftsrate vil fremgå af 2021-ejendomsskattebilletten, der udsendes ultimo 2020.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.