Fremdrift

Indtast dit søgeord

Bestyrelsens rolle som en væsentlig værdiskaber

30. juni, 2020

  Sociale medier

EY og BOARD GOVERNANCE A/S har i samarbejde planlagt en artikelserie med fokus på bestyrelsen som værdiskaber, og hvordan man griber processen an. I den første artikel så vi nærmer på bestyrelsens arbejdsgrundlag. I denne anden artikel har vi fokus på sammensætningen af bestyrelsen.

Bestyrelsen har et særligt ansvar og udfylder en vigtig rolle for selskabet. Hvis du ønsker at sammensætte en ny bestyrelse, skal du først beslutte dig for, hvordan bestyrelsen skal fungere, hvilke typer opgaver den skal varetage, og hvilke opgaver den kan uddelegere.

Værdiskabelse i bestyrelsen

Der er ofte mange forskelligrettede forventninger til, hvordan bestyrelser kan bidrage til at skabe værdi baseret på direktionens ressourcer og samspillet mellem de forskellige bestyrelsesmedlemmer, ejere og andre aktører tæt på virksomhedsledelsen.

Værdiskabelsen sker, efter vores opfattelse, med udgangspunkt i de opgaver bestyrelsen rent faktisk varetager, og er direkte involveret i. Og det er derfor vigtigt, at der i bestyrelsen udarbejdes et aktuelt skriftligt arbejdsgrundlag, der beskriver bestyrelsens egne opgaver, succeskriterier og den reelle forventede værdiskabelse.

De opgaver bestyrelsen er ansvarlig for, og den værdiskabelse der sker, er påvirket af den viden og de færdigheder som bestyrelsesmedlemmerne har, samt af om der sker en reel anvendelse af de kompetencer, som er knyttet til bestyrelsen.

God bestyrelsesledelse skal tage afsæt i de personer, som deltager i det konkrete bestyrelsesarbejde, og den kontekst, som bestyrelsesarbejdet tilrettelægges ud fra samt den reelle arbejdsdeling mellem bestyrelse og direktion.

Værdiskabende bestyrelsesarbejde er langt mere end traditionelt mødearbejde og påvirkes ledelsesmæssigt forskelligt fra selskab til selskab. Mange gange forsøger man at gøre forventningerne til og vurderingen af bestyrelsesarbejdet ens uanset antal bestyrelsesmedlemmer, deres kompetencer, selve bestyrelsesopgaven og arbejdsdelingen mellem direktion og bestyrelse. Dette er uhensigtsmæssigt i forhold til værdiskabelsen, Randi Ib, Adm. Direktør i BOARD GOVERNANCE.

Konkrete tiltag til værdiskabelse i bestyrelser

I en basisbestyrelse er der primært brug for økonomisk indsigt og opfølgningskompetencer, hvorimod der i det vækstorienterede bestyrelsesarbejde er brug for procesledelse og strategiske kompetencer.

Et krævende udviklingstrin for en bestyrelse kan være at gå fra basisbestyrelsesarbejde over til vækstorienteret bestyrelsesarbejde. Dette vil i sig selv påvirke bestyrelsens faktiske værdiskabelse markant.

Bestyrelsesarbejdet bør tilrettelægges, så bestyrelsen har mulighed for at skabe værdi i forhold til de udviklingsplaner, der ligger for selskabet, og så det ikke blot er et organ, der er stationært, mens selskabet udvikles og forandrer sig. Alt for få selskaber ændrer deres arbejde med bestyrelsen herunder bestyrelsens opgaver og sammensætning i sammenhæng med de udviklingsplaner, der er for selskabet.

En bestyrelse udfører sine opgaver på bedste vis, hvis dets medlemmer arbejder godt sammen og i respekt for hinandens roller. Bestyrelsesarbejde foregår i samspillet mellem forskellige mennesker. Interaktionerne finder sted ikke kun på bestyrelsesmøder, men også på andre mødesteder. Mange mødesteder er uformelle, og ikke alle ”møder” er lige åbne for alle bestyrelsesmedlemmer. Randi Ib, Adm. Direktør i BOARD GOVERNANCE.

En effektiv bestyrelsesformand er fundamental for enhver bestyrelse. Udover at være kompetent, skal en formand også besidde evnen til se ind i komplekse koncepter og udfordringer, opbygge relationer, være empatisk og kunne skelne mellem interessekonflikter.

Som bestyrelsesleder er det derfor vigtigt at vurdere hele konteksten og finde en ledelsesmetode, som kan sikre, at den samlede bestyrelse skaber værdi og ikke ødelægger eller forhindrer værdiskabelse som følge af traditionelle arbejdsmetoder. Vores praktiske anbefalinger om god bestyrelsesledelse tager både hensyn til kontekst og de mennesker, som deltager og påvirker bestyrelsesarbejdet. Randi Ib, Adm. Direktør i BOARD GOVERNANCE.

Læs vores tidligere artikel: ”Bestyrelsen som vejen til succes for din virksomhed”.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.