Fremdrift

Indtast dit søgeord

Udbetaling af indefrosset feriegodtgørelse?

Får lønmodtagernes mulighed for at få udbetalt 3 ugers indefrosset feriegodtgørelse betydning for os som arbejdsgiver?

Der er nu fremsat lovforslag til Lov om ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, hvilket gør os klogere på eventuelle konsekvenser for arbejdsgivere.

Udbetaling

Det fremgår af lovforslaget og bemærkningerne, at retten til udbetaling af ferie optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. marts 2020 bliver frivillig. Lønmodtagere kan således selv vælge, om de vil anmode om at få udbetalt de op til 3 uger feriegodtgørelse, eller om de vil lade pengene stå og vente med udbetaling til de opnår folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

Der er i udkastet lagt op til, at det vil være muligt at ansøge om den førtidige udbetaling af de op til 3 ugers feriegodtgørelse i perioden fra den 1. oktober 2020 og indtil den 31. december 2020.

Det vil ikke være muligt at ansøge om en delvis udbetaling. Man kan således ikke søge om at få udbetalt en del af feriegodtgørelsen optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. marts 2020.

Finansiering og indberetning

Der har indtil nu været uklarhed over, hvordan udbetalingen ville skulle finansieres, og om det ville påvirke arbejdsgiverne, da mange arbejdsgivere endnu ikke har foretaget indberetning og eventuelt indbetaling til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (”Fonden”). Det står nu klart, at det ikke får betydning for arbejdsgivernes likviditet. Finansieringen vil ske ved, at Fonden låner pengene af staten via statslån, da den ikke har likvide aktiver eller på anden vis mulighed for at anskaffe dem.

Den tidlige udbetaling får desuden ingen betydning for arbejdsgivernes frist for indberetning til Fonden, idet den stadig vil være den 31. december 2020, med skæringsdag 31. august 2020. Udbetalingen vil derfor ske på baggrund af eksisterende registeroplysninger fra eIndkomst, FerieKonto, Arbejdsmarkedets Tillægspension m.v.

Den tekniske løsning til ansøgningssystemet skal udvikles og det får den konsekvens, at arbejdsgivernes mulighed for at indbetale lønmodtagernes tilgodehavende feriemidler til Fonden må udskydes nogle få måneder, hvilket kan medføre en mindre renteudgift for de arbejdsgivere, som ønsker at indbetale til Fonden.

 

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.