Fremdrift

Indtast dit søgeord

Udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger udskydes igen

Skatteministeren har netop meddelt, at tidspunktet for udsendelsen af de nye offentlige ejerboligvurderinger med vurderingstermin 1. januar 2020 udsættes fra andet halvår 2020 til sommeren 2021.

Udskydelsen skyldes, ifølge udmeldingen, fortsatte udfordringer med de IT-systemer, som skal understøtte de nye ejendomsvurderinger. På trods af gentagne udskydelser kan denne udskydelse forekomme overraskende, da der ifølge tidligere udmeldinger blot var tale om ”en sten i skoen”, som skulle fjernes, inden udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger kunne igangsættes.

Skatteministerens udmelding er indtil videre alene et udtryk for, at de nye offentlige ejerboligvurderinger udsendes senere end planlagt, og udskydelsen vil således ikke umiddelbart få betydning for beskatningen af ejerboligejerne.

Der er endnu intet, der tyder på, at udmeldingen vil medføre ændringer i ejendomsvurderingsloven, og derfor fastholdes den nugældende ”første” vurderingstermin pr. 1. januar 2020, ligesom de nye offentlige ejerboligvurderinger, som hidtil besluttet, først får skattemæssig virkning fra 2024.

Ejere af erhvervsejendomme lades fortsat i stikken og må leve i fortsat usikkerhed. Igen nævnes der intet om vurderingen af erhvervsejendomme, som indtil videre skal vurderes første gang efter det nye ejendomsvurderingssystem pr. 1. oktober 2021 med virkning for dækningsafgift fra 2022 og grundskyld fra 2024.

Det forekommer, på baggrund af gentagne udmeldinger om IT-udfordringer, tvivlsomt, om de nye offentlige vurderinger af erhvervsejendomme kan udarbejdes, testes og udsendes, inden de skal danne grundlag for opkrævningen af dækningsafgift allerede i 2022, eller om der her lurer endnu en potentiel fremtidig udskydelse.

Forlænget vindue for overdragelse ved brug af 15 %-reglen

Udskydelsen af udsendelsestidspunktet for de nye offentlige ejerboligvurderinger med vurderingstermin pr. 1. januar 2020 vil forlænge det eksisterende vindue med mulighed for anvendelse af 15 %-reglen i forbindelse med overdragelse af fast ejendom til nærtstående, såfremt muligheden for anvendelse af 15 %-reglen i øvrigt er til stede.

Dette kan være interessant for mange, som forventer at modtage en ny offentlig ejendomsvurdering, som væsentligt overstiger den nuværende offentlige ejendomsvurdering. Det gælder fx for ejerlejligheder i storbyerne.

Fysiske personer inden for gaveafgiftskredsen (typisk op- og nedadgående slægtslinje) kan som udgangspunkt overdrage faste ejendomme til den offentlige ejendomsvurdering +/- 15 %. Dette kan der i langt de fleste tilfælde støttes ret på. 15 %-reglen ændres dog til en 20 %-regel successivt og i takt med tidspunktet for offentliggørelsen af de nye 2020-ejendomsvurderinger.

Da der forventes væsentlige stigninger i de offentlige ejendomsvurderinger på en række ejendomme, så vil anvendelsen af 15 %-reglen for mange, med stor sandsynlighed, være mere attraktiv end den kommende 20 %-regel. Hvis næste generation fx skal overtage en forældrekøbslejlighed, så vil en handel inden offentliggørelsen af de nye ejendomsvurderinger fortsat sikre mulighed for en mere fordelagtig overdragelsesværdi.

Undtagelser til anvendelsen af 15 %-reglen kan være væsentlige ændringer til ejendommen siden seneste offentlige vurdering eller ved ”særlige omstændigheder”. Særligt i gavesituationer skal der efter nugældende offentliggjort praksis meget til, før der foreligger en ”særlig omstændighed”, hvor Skattestyrelsen kan korrigere prisen.

EY er opmærksom på, at Skattestyrelsen i ikke offentliggjorte afgørelser, har nægtet anvendelse af 15 %-reglen, med henvisning til, at en nylig handel med tredjemand udgør særlige omstændigheder.

Dette er i tråd med udkast til styresignal fremsendt af Skattestyrelsen vedrørende rækkevidden af 15 % reglen, hvor en nylig handel blandt andet angives som et holdepunkt, der kan medføre 15 % reglen ikke kan anvendes. Dette er stik imod gældende entydig praksis fra Landsskatteretten, men det illustrerer, at en vis forsigtighed bør iagttages fx ved anvendelse af skatteforbehold.

Hos EY følger vi udviklingen tæt og holder jer opdateret.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.