Fremdrift

Indtast dit søgeord

Forberedelse på Brexit er vigtigt – der sker ændringer

30. oktober, 2020

  Sociale medier

Brexit nærmer sig hastigt, om mindre end 10 uger træder UK ud af EU, hvilket medfører væsentlige ændringer i moms- og toldbehandlingen mellem UK- og EU-baserede virksomheder. Der er ikke indgået en handelsaftale mellem UK og EU, hvilket får stor betydning for danske virksomheder, eftersom UK udtræder af både EU’s toldunion og momsmæssigt skal anses for et tredjeland.

’Time is running out’

Fristen for at indgå en handelsaftale nærmer sig, hvilket øger virksomhedernes behov for at forberede sig på en no-deal i forhold til ændringer af told- og momsbehandlingen, som Brexit fører med.

Med den seneste tids udmeldinger fra regeringen i UK, og deres ’Time is running out’ kampagne, er realiteterne og de eventuelle konsekvenser blevet tydeligere. Alle virksomheder, der handler med UK, og ikke er i gang med forberedelser, har meget travlt.

Brexit’s betydning for momshåndtering

UK’s udtrædelse af EU medfører, at EU-regler ikke længere finder anvendelse ved handel med UK virksomheder.

Virksomheder, som allerede er momsregistreret i UK, fx fordi de har et lager i England, kan umiddelbart fortsætte uændret for så vidt angår køb og salg lokalt i UK. Hvis danske virksomheder har fast forretningssted i UK er udgangspunktet, at de skal have en ’fiskal repræsentant’ – altså en kontaktperson i UK som hæfter for moms overfor det offentlige. Et fast forretningssted er efter EU-reglerne kendetegnet ved, at virksomheden har en tilstrækkelig permanent karakter og en passende struktur med hensyn til menneskelige og tekniske ressourcer til at udøve virksomheden.

EU’s fælles momsregler regulerer bl.a. trekantshandel, fjernsalg, fast forretningssted, lager, konsignationslagre mv.

Virksomheder der ejer varer i UK fx via konsignationslagre, skal momsregistreres i UK (hvis varerne er momsbelagte), ligesom de afhængig af de specifikke aktiviteter også skal importør- og eksportørregistreres samt anmode om et UK Eori-nummer.

Danske virksomheder skal være særligt opmærksomme ved levering af teleydelser, elektroniske ydelser og radio- og tv-spredningstjenester til private forbrugere i UK, idet den særlige ordning One Stop moms-ordningen (OSM) ikke længere kan anvendes, da UK ikke er omfattet af ordningen efter Brexit med mindre der indgås aftale herom inden UK’s endelige udtræden.

Der sker også væsentlige ændringer for pakkerejser til UK, transportydelser m.m., ligesom virksomheder der leverer rådgivningsydelser, markedsføring m.v. skal til at vurdere hvor ydelsen er udnyttet. Der er ændrede indberetningskrav for ydelser generelt.

Virksomhederne skal sikre, at alle de nødvendige foranstaltninger er truffet i forhold til tilretninger af ERP-systemet. Det gælder fx dokumentationskrav, masterdata, momsindberetning, registreringer, mv.

Virksomhederne skal tilpasse opsætning i ERP, så det bliver muligt at håndtere UK som et tredjeland, og ikke længere som et EU-land.

Krav om importørregistrering og toldangivelse

Har din virksomhed ikke tidligere handlet med tredjelande, er det nødvendigt med en importørregistrering, hvis I køber varer fra UK-baserede leverandører. Da vareleverancer fra UK ikke længere anses som EU-leverancer, men i stedet som import af varer, kræver det både importregistrering og toldangivelse.

Importørregistrering sker ved Erhvervsstyrelsen. Vareimport skal angives og fortoldes i importsystemet ICS, og der skal betales importmoms og eventuelt told, alt afhængig af hvilke varer der er tale om. Det er derfor ekstra vigtigt, at virksomhederne får angivet den korrekte varekode og værdi på importangivelsen, således at den korrekte told bliver afregnet. Der er en række formelle krav ved import af varer, og hvis din virksomhed ikke er vant til selv at stå for importen af varer, anbefaler vi, at du tager kontrakt til en speditør.

Omstillingen er ressourcekrævende, både i et tidsmæssigt og arbejdsindsats perspektiv, og tiden er knap.

Eksport til UK

Ved salg til UK, skal varer efter d. 1. januar 2021 eksporteres. Det betyder, at din virksomhed skal registreres som eksportør. Det sker som importørregistrering ved Erhvervsstyrelsen. Eksporten skal angives til Toldstyrelsens e-eksport system, og der er en række formelle krav, som skal opfyldes ved eksport af varer, bl.a. skal virksomheder være opmærksomme på, at Toldstyrelsen skal have mulighed for at kontrollere de varer, der skal eksporteres.

På nuværende tidspunkt har EU og UK ikke indgået en frihandelsaftale, hvorfor der skal betales fuld told ved import i henholdsvis EU og UK. UK har valgt at oprette deres egen toldtarif, hvorfor toldsatserne i UK ikke er de samme som i EU.

Kontakt

Har din virksomhed spørgsmål til told- og momsbehandlingen, er EY’s rådgivere klar med vejledning.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.