Fremdrift

Indtast dit søgeord

Er du opmærksom på dine tilskudsmuligheder?

Mange offentlige tilskudsprogrammer henvender sig direkte til innovative virksomheder, men det kan være en jungle at finde rundt i dem. Udover at programmerne kan have forskellige fokusområder, fx sektorspecifikt eller efter virksomhedsstørrelse, så findes de også på både dansk og europæisk niveau. Hvilket program, der i sidste ende identificeres som mest relevant, afhænger af projektets innovationshøjde, budgetstørrelse, varighed, mm. samt om der søges som et partnerskab eller som individuel ansøger.

EY har udarbejdet fem brochurer, der kort beskriver udvalgte programmer, der er relevante for små og store virksomheder samt de betingelser, der skal opfyldes for at kunne søge:

 • Innovationsfonden har to programmer, InnoBooster og Grand Solutions, som tilsammen dækker alle udviklingstrin fra forskning til markedsmodning.
 • EIC Accelerator Pilot medfinansierer innovative projekter, der har potentialet til at ændre markedet og som kan skabe værdi på det europæiske niveau. Fokus er på udvikling og demonstration.
 • Eurostars støtter innovative projekter, der er forholdsvist tidligt i deres udviklingsfase og som inkluderer partnere fra mindst to lande.
 • LIFE-programmet arbejder for at sikre et grønt og bæredygtigt Europa. Der kan søges støtte til miljø- og/eller klimaprojekter, hvis projekterne har karakter af at være best practices, demonstrations- eller informationsprojekter.

 

Du finder one-pagers og anden information på vores website nedenfor, fx om:

• European Innovation Council (EIC) Pilot
• Eurostars
• Innovationsfonden
• EU’s Life Program

Vi står altid til rådighed for at besvare eventuelle spørgsmål og til at tage den første uforpligtende snak om din virksomheds muligheder.

Du kan læse mere på vores website om tilskudsordninger

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.