Fremdrift

Indtast dit søgeord

Du kan snart klage over vurderingen af din erhvervsejendom

Nyt forslag til ændring af principperne for vurdering og beskatning af erhvervsejendomme

De nye ejendomsvurderinger har efterhånden været længe undervejs og har levet en meget omtumlet tilværelse. Siden første version af den nye ejendomsvurderingslov blev vedtaget i sommeren 2017, er loven ændret et utal af gange og fremstår i dag som et stort kludetæppe af lappeløsninger samtidig med, at endnu flere ændringer og tilpasninger forventes at komme.

Seneste skud på stammen, er Skatteministeriets offentliggørelse af endnu et udkast til lovforslag, der blev sendt i høring den 12. oktober 2020. Heri foreslår ministeriet at omlægge principperne for vurdering og beskatning af erhvervsejendomme. Skatteministeriet kaster med andre ord håndklædet i ringen, når det kommer til vurderingen af erhvervsejendomme.

Det foreslås, at der fra og med 1. januar 2021 ikke længere skal fastsættes en offentlig ejendomsværdi af erhvervsejendomme, men alene en offentlig grundværdi. I denne sammenhæng omfatter udtrykket ”erhvervsejendomme” også boligejendomme med mere end to boligenheder. Samtidig foreslås det, at opkrævningen af dækningsafgift fremover – ligesom grundskylden – opkræves af grundværdien i stedet for af forskelsværdien.

Skatteministeriet vil i samme ombæring afskaffe den automatiske tilbagebetalingsordning for grundskyld for erhvervsejendomme. Ejere af erhvervsejendomme er med andre ord nødsaget til aktivt at påklage tidligere års ejendomsvurderinger for at få for meget betalt ejendomsskat retur.

Det er muligt at klage allerede fra 1. halvår 2021

Et enkelt lyspunkt i Skatteministeriets udkast er dog, at muligheden for at klage over de tidligere suspenderede offentlige ejendomsvurderinger af erhvervsejendomme fremrykkes. Det gælder vurderingerne for perioden 2014-2020.

Klagerne kan indsendes fra 1. halvår 2021. Det er valgfrit, om man ønsker at klage i 1. halvår 2021, eller om man ønsker at afvente den første vurdering (dvs. første offentlige grundværdi) efter det nye ejendomsvurderingssystem, før man evt. vælger at klage. Klageprocessen foreslås derved opdelt i to faser.

 • Fase 1: Alle ejere vil drypvist i 1. halvår 2021 modtage meddelelse om, at klageadgangen for deres erhvervsejendomme er åbnet. Der løber en klagefrist på 90 dage regnet fra dateringen af meddelelsen. Meddelelsen vil indeholde generiske oplysninger om adgangen til at klage, hvordan klagen skal udformes, og hvad der skal indsendes sammen med klagen.
 • Fase 2: Efter udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme med vurderingstermin den 1. januar 2021 (tidligst 2. halvår 2021) vil der løbe en ny klagefrist på 90 dage regnet fra datoen for modtagelsen af den nye vurdering. Her vil det være muligt at klage over både den nye vurdering og de tidligere vurderinger for perioden 2014-2020.

 

Der lægges op til at give ejerne valgfrihed mellem at klage i fase 1 eller fase 2. Klager man ikke i fase 1, har man mulighed for at klage i fase 2. Påklages en vurdering i fase 1, kan den samme vurdering dog ikke påklages i fase 2. Dermed er det muligt at afvente den første vurdering efter det nye ejendomsvurderingssystem, inden man klager. Når de øvrige ændringer i udkastet tages i betragtning, vil de nye offentlige grundværdier næppe hjælpe til at vurdere, om det kan betale sig at klage bagud i tid.

Behandlingen af klagerne over de tidligere vurderinger for perioden 2014-2020 vil ske med udgangspunkt i det gamle vurderingssystem og de gamle vurderingsregler og skal ske på baggrund af prisforholdene i det eller de pågældende vurderingsår, som der klages over.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker at klage?

De nuværende offentlige vurderinger af erhvervsejendomme har været ”fastfrosset” siden 2012. Kun i de tilfælde, hvor der har været gennemført en årsomvurdering, som følge af ændringer på ejendommen, har det været muligt at påklage de offentlige vurderinger for perioden 2014-2020.

Det må således, formodes at der eksisterer et betydeligt vurderings- og klageefterslæb.

Man kan med fordel allerede nu foretage en screening af sin ejendomsportefølje med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at forfølge sine klagemuligheder, så der kan ageres, når der fra 1. halvår 2021 åbnes for klageadgangen.

Klageadgangen gælder alle offentlige ejendomsvurderinger (offentlige ejendomsværdier og offentlige grundværdier) for erhvervsejendomme for perioden 2014-2020. I fase 2 omfatter klageadgangen desuden den første nye vurdering (grundværdi) efter det nye ejendomsvurderingssystem.

Af hensyn til usikkerheden om udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem for erhvervsejendomme vil vi som udgangspunkt anbefale, at man klager så tidligt som muligt i det omfang, der er grundlag herfor.

Hos EY står vi klar til at hjælpe med at vurdere potentielle klagemuligheder. Vi kan ligeledes assistere med udarbejdelse og indsendelse af klager samt varetagelse af al relevant korrespondance med Vurderingsstyrelsen og relevante klageinstanser.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.