Fremdrift

Indtast dit søgeord

Aflyste julefrokoster 2020 – men hvad må vi så?

Må vi kompensere vores medarbejdere ved at give større julegaver? Er virtuel julefrokost en mulighed?

Julen står snart for døren, men mange virksomheder må erkende, at det i år ikke er muligt at afholde en julefrokost for de ansatte. Forsamlingsforbud som følge af Covid-19 gør det simpelthen umuligt.

Hos EY Tax får vi disse dage mange forespørgsler om muligheden for at kompensere de ansatte ved i stedet for årets julefrokost at give lidt større julegaver i 2020, uden at det medfører, at de ansatte skal betale skat af værdien af gaverne.

Større gaver i 2020?

De skattemæssige regler er således, at hvis der ydes personalegaver og lignende, der samlet overstiger en værdi på 1.200 kr. i 2020, bliver den ansatte beskattet af det fulde beløb – bortset fra julegaven, hvis værdien heraf ikke overstiger 900 kr.

Det er den enkelte medarbejder selv, der skal sørge for at ændre sin årsopgørelsen, hvis personen mener at have modtaget gaver, der samlet set overstiger bundgrænsen. Arbejdsgiver har ikke indberetningspligt.

For god ordens skyld skal det tilføjes, at arbejdsgiveren altid vil have fradrag for udgifterne, selv om de overstiger 1.200 pr. medarbejder.

Eksempel
Giver arbejdsgiver sin medarbejder en julegave til en værdi af 900 kr., og har arbejdsgiver i løbet af året også givet løbende gaver og lignende for 300 kr., fx i anledning påske, sommer eller lignende, vil der ikke ske beskatning af gaverne hos den ansatte.

Har de løbende gaver imidlertid en værdi på 400 kr., hvortil kommer julegavens værdi på 900 kr., skal den ansatte beskattes af 400 kr., da grænsen på 1.200 kr. samlet er overskredet. Julegavens værdi beskattes ikke. Se Skattestyrelsens eksempler her.

Det gælder altså om at holde sig under disse grænser.

Der har indtil videre ikke været tiltag fra regeringens side til at forhøje bundfradraget på 1.200 kr. for 2020 som et led i hjælpepakkerne. Et sådan tiltag kunne ellers være et boost til underholdningsindustrien, der lider voldsomt i disse måneder op til jul, hvor julearrangementer aflyses.

Det ville måske være et populært træk af de faglige organisationer at lægge pres på regeringen for en midlertidig forhøjelse af bundgrænsen. Skatteprovenumæssigt vil det formentlig være en gratis omgang, da den manglende beskatning af gaverne hos medarbejdere og større fradrag hos medarbejdernes arbejdsgivere vil blive udlignet af større skattebetaling hos de virksomheder, der får yderlige omsætning ved salg af gaveartikler. Det vil således styrke trængte erhvervsvirksomheder i detailbranchen.

Kan arbejdsgiver på anden måde kompensere den ansatte for aflyst julefrokost?

Flere virksomheder tænker i at kompensere sine medarbejdere på anden måde. Ud fra Skattestyrelsens praksis vil en kompensation for den manglende julefrokost, fx ved at give de ansatte et gavekort til en restaurant eller lignende for at holde et lille arrangement med medarbejderens egen familie eller bekendte, være skattepligtig for medarbejderen.

I Skattestyrelsens Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.6.2. anføres følgende om kompensation for de tilfælde, hvor en medarbejder ikke kan deltage i et personalearrangement:

”Ansatte, der som kompensation for bortfald eller manglende deltagelse i firmafester får udleveret en anvisning, der for et bestemt beløb giver ret til bespisning på hotel eller lignende, skal beskattes af værdien af anvisningen med dennes pålydende værdi. Se LL § 16, stk. 3 jf. LL § 16, stk. 1.”.

Virtuel julefrokost?

Covid-19 har dog lært de danske virksomheder at tænke kreativt, da dette at kunne ønske hinanden en god jul og være ”samlet hver for sig” netop i år synes tiltrængt. Flere af forespørgslerne til EY har derfor omhandlet muligheden for at holde virtuel julefrokost med sine medarbejdere.

Den ansatte skal ikke betale skat af værdien ved at deltage i en julefrokost eller i andre firmafester. Dette vil således også være tilfældet, hvis virksomheden arrangere en samlet ”hver for sig” julefrokost, under forudsætning af, at alle medarbejdere er indbudt.

Det er altså muligt – uden yderligere skattemæssige konsekvenser – at invitere sine medarbejdere til julefrokost, hvor arbejdsgiveren leverer mad og drikkevarer og eventuelt via skærmen står for lidt underholdning, så den enkelte medarbejder kan deltage virtuelt hjemmefra. Det er nok en lidt fattig erstatning for en julefrokost, men muligheden er der.

Et andet scenarie kunne være, at en gruppe medarbejdere (højst 10 personer) – fx fra den samme afdeling, mødes til julefrokost hjemme hos en af medarbejderne, og arbejdsgiver leverer/betaler for mad og drikkevarer. Situationer som denne vil kræve en konkret vurdering af situationen, bl.a. hvorvidt der er krav om, at julefrokosten skal afholdes på samme tid i alle grupper, at der er TEAMS-kontakt, graden af privat islæt i øvrigt m.v.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående eksempler eller har brug for sparring om de skattemæssige konsekvenser for jeres julefrokost, er I velkomne til at kontakte os.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.