Fremdrift

Indtast dit søgeord

Virksomhederne savner klarhed om efterregulering af hjælpepakker

Kaj Glochau
11. december, 2020

  Sociale medier

2. december 2020

Erhvervsstyrelsen har i skrivende stund godkendt ca. 190.000 ansøgninger om kompensation, og der er til dato udbetalt mere end 25 mia.kr. i kompensation – men virksomhederne savner svar på, hvor stort et beløb der skal efterreguleres.

Den politiske prioritering har været at tilføre virksomhederne likviditet så hurtigt som muligt, og derfor er udbetalingerne foretaget forlods, og med baggrund i den enkelte virksomheds forventninger til omsætningsnedgang, faste omkostninger og antallet af hjemsendte medarbejdere på fuld løn.

Indberetning af de realiserede tal

Virksomhederne – og vel også statskassen – har brug for hurtig sikkerhed for kompensationens endelige størrelse. Af denne årsag var der i de oprindelige bekendtgørelser om kompensation indsat bestemmelser om, hvornår de berørte virksomheder skulle indberette de endelige tal for den realiserede omsætningsnedgang, de realiserede faste omkostninger, og det faktiske antal af hjemsendte medarbejdere på fuld løn, så der hurtigt kunne foretages en eventuel efterregulering.

Tidsfristerne for virksomhedernes indberetninger var overvejende fastsat til umiddelbart inden årsskiftet til 2021, hvilket gav rigtig god mening, når der henses til, at de fleste virksomheder har kalenderårsregnskab. På den måde kunne virksomhederne inden udgangen af regnskabsåret have en rimelig sikkerhed for efterreguleringens størrelse, og dermed for, om virksomhederne havde et tilgodehavende på yderligere kompensation, eller en gæld på for meget modtaget kompensation.

Forlængelse af fristerne for indberetning

Efterfølgende er fristerne forlænget flere gange, og aktuelt er fristen for indberetninger af endelige regnskabstal vedrørende kompensation for faste omkostninger for perioden 9/3-2020 til 8/7-2020 udskudt til 31/5-2021. Samme frist gælder for indberetning omkring lønkompensation for perioden 9/3-2020 til 29/8-2020, og for kompensationen til selvstændige.

For de berørte virksomheder kan det på den ene side være praktisk at fristerne er forlænget væsentligt, men på den anden side indebærer fristforlængelsen, at usikkerheden om efterregulering forlænges tilsvarende, hvilket giver udfordringer og usikkerhed i forhold til virksomhedernes likviditetsberedskab og opgørelsen af såvel virksomhedernes resultat som virksomhedernes skattepligtige indkomst.

Indberetningsløsning til efterreguleringer udestår

Hvis virksomhederne kunne indberette endelige tal på nuværende tidspunkt – hvilket var tiltænkt i de oprindelige bekendtgørelser – ville usikkerheden overvejende være elimineret, men det er fortsat ikke muligt at indberette de endelige tal. Seneste udmelding er, at der åbnes op for indberetning i januar 2021.

Mange virksomheder håber på hurtig afklaring om, hvordan de konkrete opgørelser skal udarbejdes og indberettes, og at der dermed gives adgang til en effektiv digital løsning til behandling af de mange opgørelser, så der straks efter indberetningen modtages et – i hvert fald foreløbigt – svar på efterreguleringens størrelse og retning.

Virksomhederne bør forberede indberetninger allerede nu

De enkelte virksomheder bør derfor allerede nu forberede indberetningerne så godt de kan, selvom indhold og detaljeringsgrad endnu er ukendt, og skulle det trække yderligere ud med den digitale indberetningsløsning, må virksomhederne selv foretage et foreløbigt skøn over efterreguleringen.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.