Fremdrift

Indtast dit søgeord

Ting man skal huske inden jul og udløbet af indkomståret 2020

Julen står for døren, og dermed også udløbet af indkomståret 2020. Men inden julefreden sænker sig, er her et par tips, som du bør kigge på.

Forskudsopgørelse

Uanset om man er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, er det en god idé at kigge sin forskudsopgørelse igennem for indkomståret 2021, ikke mindst som følge af de ændrede forhold, som COVID-19 kan have medført for den enkelte.

Forskudsopgørelsen er Skattestyrelsens estimat på, hvordan den forventede indkomst er for næste år. Forskudsopgørelsen er opgjort på baggrund af den seneste årsopgørelse, og for de fleste vil den svare til de tal, der er indrapporteret i forbindelse med seneste selvangivelse.

Der kan imidlertid være forhold, der har ændret sig, og det er derfor en god idé at kigge forskudsopgørelsen efter i sømmene.

De forhold, der typisk har ændret sig, er indkomsten, renteudgifter og ligningsmæssige fradrag (befordringsfradrag m.v.), men der kan naturligvis være andre forhold, der påvirker økonomien og dermed skatten for indkomståret 2021. Det vil oftest være:

 • Nye arbejdsforhold – ansættelse/forfremmelse/opsigelse
 • Ændring af civil status – gift/skilsmisse/dødsfald af ægtefælle
 • Køb eller salg af bolig – optagelse/opsigelse af lån
 • Ændret afstand mellem hjem og arbejdsplads eller forventede hjemmearbejdsdage
 • Pensionsindbetalinger
 • Gaver

 

Justering af B-skatterater

For selvstændig erhvervsdrivende er det vigtigt at kigge i sin egen krystalkugle og vurdere, hvordan det kommende indkomstår kommer til at se ud for virksomheden, og eventuelt få justeret indkomsten, så der løbende betales B-skatterater, der så vidt muligt kommer til at passe med den endelige skat for næste indkomstår.

Frivillig indbetaling af forventet restskat

Der er to gode grunde til at kontrollere, om den foreløbige skattebetaling for indkomståret 2020 stemmer – så godt det kan lade sig gøre med de tal, der er tilgængelige – inden indkomståret afsluttes.

Er der betalt for lidt skat i løbet af indkomståret 2020, sparer man både renter og procenttillæg ved at foretage en ekstra betaling af skat inden den 31. december 2020.

Hvis det må antages, at den foreløbige skat, der er betalt i indkomståret 2020, væsentligt vil overstige den endelige slutskat, er det muligt at anmode om tilbagebetaling af overskydende skat inden indkomstårets udløb den 31. december 2020.

Der ydes ikke renter til overskydende skat, der udbetales efter denne ordning, men til gengæld skal man ikke vente til efter årsopgørelsen på, at den overskydende skat bliver udbetalt. Det er normalt en betingelse, at det foreløbigt indbetalte skattebeløb overstiger den forventede slutskat med mindst 20 % og mindst udgør 1.000 kr.

Skattefri rejsegodtgørelse

Arbejdsgivere skal huske at få tilpasset satserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse. Satserne er for 2021 for logi 228 kr. og for kost 532 kr. pr. døgn.

Husk også, at det er et krav, at arbejdsgiver fører en effektiv kontrol af udbetaling af skattefri rejsegodtgørelser. Arbejdsgiveren skal føre kontrol med rejsens erhvervsmæssige formål og delmål, antal erhvervsmæssige rejsedage, herunder rejsens start- og sluttidspunkt og beregning af godtgørelsen, herunder hvilke satser der er brugt. Opfylder rejsen ikke betingelserne, er godtgørelsen skattepligtig A-indkomst for medarbejderen. Det samme gælder, hvis arbejdsgiver ikke har ført kontrollen.

Skattefri befordringsgodtgørelse

Arbejdsgiver skal også huske at få tilpasset satserne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse. Satserne for 2021 er 3,44 kr. pr. kilometer for de første 20.000 km, og 1,90 kr. pr. kilometer for kørsel over 20.000 km.

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at hvis medarbejderen får en godtgørelse med højere satser, er hele beløbet skattepligtigt, medmindre den andel, som overstiger satserne, beskattes som almindelig løn.

Husk også her, at arbejdsgiver skal føre en effektiv kontrol i forbindelse med udbetalingen af skattefri befordringsgodtgørelse.

Forskerskat

Det er Skattestyrelsens holdning, at det skal kunne ses direkte af ansættelseskontrakten, at minimumslønnen for forskerbeskatning er opfyldt i ethvert indkomstår.

Vederlagskravet for 2021 er 69.600 kr. pr. måned, som et gennemsnit for året – for 2020 er det 68.100 kr. pr. måned. For ansatte, som kun lige nøjagtig opfylder vederlagskravet for 2020, skal det overvejes, om der skal udarbejdes et tillæg til ansættelseskontrakten, hvori det garanteres, at lønnen fra årsskiftet som minimum vil udgøre 69.600 kr. i 2021 (efter ATP og medarbejders eget pensionsbidrag). Tillægget skal sendes til Skattestyrelsen med anmodning om forlængelse af forskerordningen.

Gaver

Forældre kan afgiftsfrit give gaver til børn (nærtbeslægtede) på 67.100 kr. i 2020. Det er en oplagt mulighed for at glæde børnene uden det koster gaveafgift. Har man som forældre ikke glædet sine børn i 2020 endnu, så kan man nå det inden årsskiftet.

Er gaven højst 67.100 kr. kan det ske uden gaveafgift. Er gaven højere koster det 15% i afgift af det overskydende beløb. Svigerbørn kan indtil nytår få optil 24.000 kr. afgiftsfrit.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.