Fremdrift

Indtast dit søgeord

Brexit – hvilken betydning vedr. told får handelsaftalen mellem UK og EU?

Den 24. december 2020 sluttede forhandlingerne om en handels- og samarbejdsaftale mellem UK og EU, som, forudsat at den bliver endelig ratificeret, vil styre UK og EU’s økonomiske og handelsmæssige forhold efter afslutningen af Brexit-overgangsperioden, det vil sige fra 1. januar 2021.

Aftalen fjerner desværre ikke det faktum, at UK fremadrettet skal betragtes som et tredjeland, og at varer, der leveres til og fra UK, skal henholdsvis eksporteres og importeres. Med andre ord så vil danske virksomheder skulle overholde alle de toldmæssige procedurer, der er ved import og eksport af varer, herunder indsendelse af import- og eksportangivelser til de danske toldmyndigheder.

Til gengæld betyder aftalen, at:
 • Der ikke vil være told og kvoter for overførsel af varer mellem EU og UK, forudsat at varerne har oprindelse i EU/UK efter de oprindelseskriterier, der fremgår af aftalen.
 • EU og UK vil søge at samarbejde i fremtiden for at reducere friktion ved grænserne, men da dette ikke er nærmere aftalt endnu, vil der pt. ikke være nogle ændringer i den toldbehandling, som virksomheder skal opfylde.
 • For at EU-varer kan importeres til en 0-toldsats i UK eller omvendt, skal varerne opfylde de produktspecifikke oprindelsesregler i aftalen, som er baseret på et produkts varekode/HS-kode. Disse regler er stort set sammenlignelige med andre frihandelsaftaler, som EU har indgået.
 • For at kunne vurdere hvorvidt en vare har oprindelse efter aftalen, er det derfor vigtigt at kende færdigvarens HS-kode samt de råmaterialer/ingredienser, som færdigvaren indeholder. Dette skyldes, at oprindelseskriterierne normalt vil være enten en forskel i HS-koden mellem det færdige produkt og dets råmaterialer/ingredienser uden EU/UK oprindelse på enten 4 eller 6-cifret niveau; eller at værdien af materialer uden EU/UK oprindelse maximalt må udgøre en vis procentdel af værdien af det færdige produkt.
 • For at opnå præferencetoldbehandling (ingen betaling af told) i UK, skal eksportøren udstede en oprindelseserklæring, der skal følge varen. Denne erklæring kan, ifølge aftalen, være en fakturaerklæring eller en erklæring angivet på et separat dokument. EU-eksportører skal være REX-registrerede for at kunne udstede udtalelse om oprindelse til deres kunder i UK. Dette gælder, hvis sendingen indeholder varer med præferenceoprindelse med en værdi over 6.000 Euro. Er din virksomhed allerede REX-registreret, skal den ikke registreres igen.

Læs flere artikler om Brexit

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.