Fremdrift

Indtast dit søgeord

Ændrede regler om beskatning af fri bil pr. 1. juli 2021

Folketingets partier har i december 2020 indgået aftale om en grøn omstilling af vejtransporten for at nedbringe CO2-udledningen, og der er fremsat lovforslag til udmøntning af aftalen. En del af ændringerne er en tilpasning af beskatningen af værdi af fri bil, der skal træde i kraft den 1. juli 2021.

Se også artikel om afgiftsændringerne.

Nuværende beskatning af fri bil

Med de nugældende regler beskattes værdi af fri bil med 25% af bilens værdi op til 300.000 kr. og 20% af resten. Til den skattepligtige værdi medregnes et miljøtillæg, der normalt udgør den grønne ejerafgift med tillæg af 50%.

Ændringer fremsat i lovforslaget

Ændringerne går kort ud på, at der kun skal være én beskatningssats på 22,5% af bilens beskatningsgrundlag, og at tillægget til den grønne ejerafgift trinvis forhøjes op til 600%.

Bilens skattepligtige værdi fastsættes fortsat med udgangspunkt i den oprindelige nyvognspris for biler, der er mindre end 3 år gamle på anskaffelsestidspunktet, og med udgangspunkt i anskaffelsessummen for biler, der er mere end 3 år gamle på anskaffelsestidspunktet.

Det er dog foreslået vedrørende el-biler, at værdi af ladestander, der opstilles på medarbejderens bopæl, ikke længere skal medregnes til beskatningsgrundlaget af el-bilen, samt at medarbejderen efter 6 måneder med fri bil-beskatning kan overtage ladestanderen, uden beskatning af dennes markedsværdi. Disse ændringer skal gælde fra den 1. juli 2021, også for biler, der allerede er taget i anvendelse.

Tilpasningen af satser indfases over 5 år med følgende virkningstidspunkter:

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.