Fremdrift

Indtast dit søgeord

6 fokusområder bestyrelser bør prioritere i 2021

27. januar, 2021

  Sociale medier

EY undersøger i rapporten “Six priorities for boards in 2021” 6 fokusområder for bestyrelser, og giver en analyse af de vigtigste prioriteter i 2021.

Efter et 2020 med globale forandringer er mange virksomheder nu i gang med at vurdere stort set alle aspekter af deres forretning. Fremover vil både virksomheder og bestyrelser stå over for stigende udfordringer herunder, hvordan der kan opbygges langsigtet modstandskraft og sikres værdiskabende bæredygtighed i et marked i forandring. Nedenfor præsenteres 6 fokusområder.

1. Tilpasse strategien for at sikre langsigtet værdi

For at maksimere virksomhedens langsigtede værdi kræves der både løsninger vedr. de nuværende udfordringer samt nytænkning omkring forventninger på længere sigt.

I et interessentfokuseret marked er det bydende nødvendigt, at virksomheden definerer både økonomiske og ikke-økonomiske værdi-drivere og inkluderer dem i strategiarbejdet, da de tilgodeser behovet hos investorer, medarbejdere, forbrugere, samfundet og andre vigtige interessenter.

Langsigtede antagelser i strategien bør udvikles ved hjælp af såvel interne som eksterne informationskilder, der kan være med til at vise tidlige indikatorer for nye muligheder og risici herunder; information om megatrends, investeringsstrømme fra venturekapital, sektoranalyser, ekstern risikoinformation mm.

2. Sikre modstandsdygtighed overfor kommende usikkerhed

Med  et marked i forandring kræves der løbende tilpasninger for at opnå modstandsdygtighed. Bestyrelsesmedlemmer spiller en afgørende rolle i at hjælpe ledelsen med at tilpasse virksomheden til verden efter pandemien samt sikre, at der er indbygget modstandsdygtighed i alle virksomhedens aktiviteter.

Det kan fx ske via bestyrelsestilsyn, stresstest og beredskabsplanlægning, der kritisk fremhæver de vigtigste forudsætninger og variabler på tværs af en række ekstreme scenarier.

3. Sætte fokus på transformation af arbejdsstyrken og nye måder at arbejde på

Bestyrelsen bør indarbejde spørgsmål om arbejdsstyrken som en grundlæggende del af strategien. Historisk set har mange bestyrelser overladt talentovervågningen og ændringer i arbejdsstyrken til virksomhedsledelsen. I dag anerkender mange bestyrelser imidlertid, at menneskelig kapital er en vigtig drivkraft for langsigtet vækst.

Bestyrelsens ansvar vedrørende transformation af arbejdsstyrken forventes at stige igennem hele 2021. De seneste tendenser med digitalisering, virtuelt arbejde og automatisering mm. omdefinerer måden vi arbejder på, og pandemien har fremskyndet transformationen. Ledelse af arbejdsstyrken bør derfor være en central del af strategien, som bestyrelsen fører tilsyn med.

4. Være førende på mangfoldighed, retfærdighed og inklusion

Virksomheder bør forpligte sig til, handle på og kommunikere mangfoldighedsmål. Fremskridt indenfor mangfoldighed, retfærdighed og inklusion vil være et af kendetegnene for 2021 i takt med, at virksomheder gennemfører betydelige ændringer i rekrutterings- og ledelsesprocessen, og bestyrelser holder deres ledelsesteam og sig selv ansvarlige.

Bestyrelsesmedlemmer spiller her en integreret rolle i at lede virksomheden gennem forretningsmæssige og sociale forandringer på måder, der fremmer præstation og værdi for virksomheden og dens interessenter.

5. Sikre en ESG-strategi, der taler til interessenters engagement og værdi

Finansielle tal alene fortæller ikke længere hele en virksomheds historie. ESG (Environment, Social, Governance) eller bæredygtighed (miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) danner basis for en bølge af bæredygtige investeringer, der er drevet af kræfter som investorernes efterspørgsel og stigende anerkendelse af, at ESG-faktorer kan være økonomisk fordelagtige.

Bestyrelsen har et ansvar og en mulighed for at hjælpe virksomheden med at udnytte disse tendenser og opbygge en langsigtet konkurrencemæssige fordel, øge modstandsdygtigheden og tiltrække de stadig mere socialt bevidste investorer, talenter og kunder, som virksomheden søger.

6. Udfordre bestyrelsens sammensætning og effektivitet

Ændrede forventninger fra interessenter og nye forretningsstrategier kræver et nyt kig på bestyrelsen og dets aktiviteter. I løbet af 2021 bør bestyrelser fortsætte med at forbedre deres egen effektivitet.

Bestyrelsens kompetencer, praksis og komitéstruktur og ansvar kan løbende forbedres for at imødekomme igangværende og nye udfordringer, herunder virkningerne af COVID-19.

Øget fokus på langsigtet værdiskabelse, operationel modstandsdygtighed samt nye tendenser relateret til ESG og strategiske spørgsmål relateret til arbejdsstyrken kan også påvirke bestyrelsens dagsorden, herunder hvordan bestyrelsen fører tilsyn.

I lyset af fortsat fjernarbejde og møder, som fortsætter ind i 2021, skal bestyrelsesmøder, kommunikation og sikkerhedshåndtering være fleksibel og effektiv. Vedtægter, komitéstruktur, dagsordener etc. skal muligvis alle revurderes for at fremme bestyrelsens effektivitet og øge ansvarligheden.

Læs mere om de 6 prioriteter for bestyrelser i 2021

Download EY’s rapport

Læs flere artikler fra EY for bestyrelser

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.