Fremdrift

Indtast dit søgeord

Har du sat digitalisering på bestyrelsens agenda?

Laura Vilsbæk
27. januar, 2021

  Sociale medier

I takt med de muligheder, som et øget fokus på digitalisering medfører, kan der for selskabet være behov for at omfavne digitale initiativer for at nå strategiske indsatsområder. Så hvordan kommer bestyrelsen i gang med digitalisering?

Digitalisering – drevet af omstændigheder eller strategiske valg?

Set i et perspektiv fra Bestyrelseskvinder, fortæller Laura Vilsbæk:

”Var det ikke tydeligt før marts 2020, kom Corona og overbeviste en del virksomheder om, at en vis grad af digitalisering er afgørende for at drive en konkurrencedygtig virksomhed i dag.

Her, snart et år senere, sidder vi stadig bag skærmen, og for mange virksomheder er begrænsningerne vendt til nye muligheder. Onlinemøder med kunder, salg via digitale kanaler eller automatisering af interne processer, som nu fungerer på tværs af tid og sted.”

Laura Vilsbæk forsætter:

”Nu er spørgsmålet så, om digitaliseringen fortsat skal drives af tilfældighed og omstændigheder, eller om den skal drives af aktive, strategiske valg, der for alvor skaber værdi for forretningen.”

Sæt digitalisering på agendaen

Digital teknologi kan understøtte både bestyrelsens agenda omkring bestyrelsesmøder samt bestyrelsens arbejde, men digitale værktøjer kan også hjælpe selskabet med at tilpasse sig det konkurrenceparadigme man befinder sig i.

Professionelt bestyrelsesmedlem Dorte Skovbo er ikke i tvivl:

’’Digitalisering er et middel til effektivt at opnå de mål, man sætter sig for forretningen, og de virksomheder, der er bedst til at engagere sig med sine kunder digitalt, får en konkurrencefordel. Derfor er det vigtigt, at digitaliseringen er på bestyrelsens agenda.”

Det var også udgangspunktet, da Dorte Skovbo i 2019 startede i bestyrelsen hos Kaastrup Andersen. Ejer og CTO Anton Kaastrup-Hansen fortæller:

“Vi konstaterede, at vores timesalgsforretning skulle udvikles, og en bestyrelsesevaluering viste, at vi havde brug for nye kompetencer til at lykkes med en ny forretningsmodel. Vi rekrutterede Dorte, fordi vi havde brug for at sætte digitaliseringen på dagsordenen på en helt ny måde.

Det har efterfølgende betydet, at vi ikke bare har kigget på forretningsmodellen, men at vi også har effektiviseret internt og er begyndt at gå til kunderne og salget på en ny måde. Vi måler også meget mere på de resultater, vi skaber internt og ift. kunderne. Det er de store fordele ved at arbejde mere digitalt.”

Hvordan kan bestyrelsen understøtte digitaliseringen?

Den helt nye måde, Anton Kaastrup-Hansen taler om, handler iflg. Dorte Skovbo om, at digitalisering griber ind i alle aktiviteter i virksomheden. Det handler om at effektivisere og automatisere de interne processer, det handler om nogle andre måder at gå til markedet og kunderne på, og så handler det om det produkt, vi tilbyder kunderne og ikke mindst den værdi, det skaber:

“Det kan godt være vanskeligt at overskue alle mulighederne for digital forretningsudvikling, når man som ejer selv er dybt involveret i driften. Her kan et bestyrelsesmedlem komme med et blik udefra og en masse erfaring og input til konkrete tiltag, der kan hjælpe med at realisere ambitionerne. Hvis man arbejder strategisk med digitalisering og kigger på hele forretningsmodellen, sikrer vi, at virksomheden fokuserer på udvikling og vækst – og ikke teknologierne i sig selv.”

Cadesign form arbejder selv inden for det digitale felt, men har også valgt at tage digitale kompetencer ind i bestyrelsen. Ejerleder Per Lybæk:

“Vi havde brug for en meget mere digital tilgang til vores salg og markedsføring, og vi valgte derfor at tage et bestyrelsesmedlem med digitale kompetencer ind i bestyrelsen til at hjælpe os på den rejse. Det skulle bygges rigtigt op fra starten, og det har været en stor styrke, at vi har en helt anden, strategisk tyngde på det felt. En afledt gevinst af at rekruttere digitale kompetencer ind i bestyrelsen er, at det samlede vidensniveau samtidig er blevet hævet i bestyrelsen som helhed, så vi nu langt bedre forstår vigtigheden af investeringer og alle de nye muligheder, de nye tiltag giver for forretningen.”

Har du spørgsmål til ovenstående eller har du brug for sparring ift., hvordan bestyrelsen kan understøtte digitaliseringen i din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os.

____

Artiklen er skrevet i samarbejde med Bestyrelseskvinder, som arbejder for at professionalisere bestyrelsesarbejdet i de danske SMV’er. Her byder Bestyrelseskvinder ind med vækst, værdi og viden. Læs mere på bestyrelseskvinder.dk

____

Fotografi af Laura Vilsbæk: Fotograf Inge Lynggaard Hansen

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.