Fremdrift

Indtast dit søgeord

Væsentlige forenklinger for elafgiftsrefusion fra 1. januar 2021

Folketinget har fra årsskiftet ændret reglerne for godtgørelse af elafgift. De nye regler giver væsentlige administrative forenklinger samt en højere godtgørelse af afgift på elektricitet anvendt til rumvarme, opvarmning af varmt brugsvand og komfortkøling.

Med den vedtagne lovændring er afgiften på elektricitet anvendt til rumvarme, opvarmning af varmt brugsvand og komfortkøling ligestillet med virksomhedens øvrige elektricitetsforbrug til proces.

Herved undgår virksomheden den administrative byrde i forbindelse med opgørelsen af mængden af elektricitet anvendt til henholdsvis rumvarme, opvarmning af varmt brugsvand og komfortkøling og virksomhedens øvrige elforbrug.

Det betyder konkret, at alt elektricitet forbrugt i virksomheden fremover belastes med samme lave afgift på 0,4 øre/kWh. Afgiftsbelastningen for rumvarme, varmt vand og komfortkøl falder fra 21 øre/kWh (2020 niveau) til 0,4 øre/kWh i 2021.

Den fulde elafgiftssats udgør i 2021 90 øre/kWh, hvorefter godtgørelsen udgør 89,6 øre/kWh.

Fortsat ingen godtgørelse for elektricitet til procesformål for liberale erhverv

Liberale erhverv omfattet af elafgiftslovens bilag 1 (Advokater, revisorer, rådgivende ingeniører, bureauer mv.) har fortsat ikke ret til at få tilbagebetalt elafgiften for elektricitet anvendt til procesformål.

Disse virksomheder skal derfor fortsat betale den almindelige elafgift på 90,0 øre/kWh (2021 niveau) for den del af elektriciteten, som er anvendt til proces.

Der er dog mulighed for at få tilbagebetalt afgiften af den elektricitet, som er anvendt til rumvarme (varmt vand og komfortkøl). Den indførte lempelse for elektricitet anvendt til rumvarme, opvarmning af varmt brugsvand og komfortkøling kan give en væsentlig forøgelse af virksomhedens godtgørelse, særligt i tilfælde, hvor virksomheden er forsynet med et elbaseret anlæg til produktion af rumvarme/komfortkøling, herunder fx et eldrevet klimaanlæg, varmtvandsbeholder eller elradiatorer.

Den særlige regel for bilag 1 virksomheder gælder frem til 1. januar 2023, hvorefter bilaget vil blive ophævet fra elafgiftsloven.

 

Læs flere af EY’s afgiftsartikler

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.