Fremdrift

Indtast dit søgeord

Arbejdsgiver kan ikke kræve Covid-19 vaccination

Julie Gerdes
26. februar, 2021

  Sociale medier

I dag har din arbejdsgiver lov til at pålægge dig at blive testet for Covid-19. Dette følger af den særlovgivning, som blev hastevedtaget umiddelbart før jul i 2020. Din arbejdsgiver kan derimod ikke kræve, at du bliver vaccineret mod Covid-19. Et sådant krav vil med stor sandsynlighed kræve særskilt lovgivning.

Det er pt. meget usikkert, om Folketinget vil gennemføre lovgivning, som giver arbejdsgivere mulighed for at kræve, at medarbejderne bliver vaccineret mod Covid-19.

Må din arbejdsgiver spørge til vaccination?

Hvis medarbejderens arbejde ikke kan udføres uden, at medarbejderen bliver vaccineret, kan arbejdsgiveren lovligt spørge den ansatte eller jobansøgere, om de er vaccinerede mod Covid-19.

Medarbejderens arbejde kan fx indebære rejseaktivitet, hvor dette kræver et vaccinepas. Der kan også være tale om sundheds- og plejepersonale, som arbejder med særlige risikogrupper, og hvor risikoen for smitte ikke kan elimineres tilstrækkeligt ved vaccination af patienter/borgere mv., brug af værnemidler, test mv. og hvor der ikke er mulighed for omplacering af medarbejderen til andet arbejde. Her vil arbejdsgiveren sandsynligvis kunne spørge til vaccination samt vil kunne kræve, at medarbejderen bliver vaccineret. Folketinget har dog endnu ikke gjort Covid-19 vaccineprogrammet obligatorisk for sådanne grupper.

Kan ikke fyres for at nægte vaccination

Da arbejdsgivere pt. næppe som led i ledelsesretten eller på grundlag af arbejdsmiljøloven kan stille krav om vaccination overfor medarbejderne generelt, kan en arbejdsgiver derfor heller ikke opsige en medarbejder, som nægter at blive vaccineret. En sådan opsigelse vil med stor sandsynlighed være usaglig.

Kun i sådanne helt særlige tilfælde, hvor arbejdet ikke kan udføres uden, at en ansat er vaccineret, vil det muligvis være lovligt at opsige en medarbejder, som nægter at lade sig vaccinere.

Læs om hvorvidt arbejdsgiveren må informere om medarbejderes Covid-19 smitte.

EY’s øvrige artikler om Covid-19

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.