Fremdrift

Indtast dit søgeord

Der er ikke fradrag for importmoms af leasingaktiver

15. marts, 2021

  Sociale medier

Bemærk, at leasingtager ikke har fradrag for importmoms ved import af leasingaktiver fra tredjelande.

Skattestyrelsen præciserede i styresignal offentliggjort i april 2020 – SKM2020.146.SKTST, at virksomheder der importerer leasingaktiver, som udgangspunkt ikke har adgang til momsfradrag for den betalte importmoms, da leasingtager ikke har en ejers råderet over aktivet eller har haft omkostninger til anskaffelse af aktivet, som kan anses som en generalomkostning for leasingtager.

Det er ikke alle virksomheder, der er opmærksomme på Skattestyrelsens fortolkning af dette regelsæt, som hviler på en guideline fra EU Kommissionen.

Guidelinen fra EU Kommissionen

Guidelinen foreskriver, at der ikke er adgang til momsfradrag, hvis en virksomhed ikke har ret til at disponere over aktivet som ejer eller, at omkostningen ved aktivet ikke har en direkte og umiddelbar forbindelse med virksomheden økonomiske aktivitet.

Skattestyrelsen fortolker ”omkostningen ved aktivet” som ”omkostning til erhvervelse af aktivet”. Vi finder, at der er tale om en meget streng fortolkning af EU Kommissionens guideline.

For at imødegå den manglende fradragsret for importmoms som leasingtager, kan leasinggiver anføres som importør af leasingaktivet i Danmark. Leasinggiver kan opnå momsfradrag for importmomsen, da leasing af aktiver er momspligtig aktivitet. For at leasinggiver kan importere aktiver i Danmark, kræves at leasinggiver importørregistreres i Danmark.

I er velkomne til at kontakte os, hvis der er spørgsmål i relation til håndtering af importmoms mm.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.