Fremdrift

Indtast dit søgeord

Hvordan vækster din virksomhed via strategiudvikling?

For langt de fleste virksomheder (uanset størrelse) er dét at lægge nye fremtidsplaner, eller formulere en ny strategi, en svær og tung proces:

 • Hvordan griber vi det an?
 • Hvordan skal processen være?
 • Hvordan får vi skabt en effektiv dialog om de væsentliste temaer for udvikiling?
 • Hvordan sikrer vi fremdrift og gode beslutninger?

 

Spørgsmålene er mange, når et ledelsesteam skal samles og blive enige om virksomhedens udviklingsplaner for de kommende år.

Som et led i den igangsatte strategiproces valgte vi at bruge EY som facilitator til en intern proces med fokus på at understøtte en strategisk rejse med fokus på vækst. Det samlede lederteam var samlet, og Ole Rasmussen (EY) faciliterede 7 Drivers-processen som både var jordnær, udfordrende men ikke mindst givende og en øjenåbner, da processen tillod at vi skubbede til hinanden og det bestående blev sat i perspektiv. Resultatet er blevet meget konkret i et 360 graders perspektiv og vil indgå som et af flere elementer i den strategiske proces selskabet er midt i. Flemming Rasmussen, CEO, East Metal, Esbjerg.

EY 7 Drivers Of Growth™: En effektiv ramme til at tale vækstplaner og strategi

EY 7 Drivers of Growth™ er et værktøj, som er udviklet på basis af EY’s erfaringer med vækstvirksomheder i forbindelse med Entrepreneur Of The Year igennem de sidste 35 år.

En EY 7 Drivers of Growth™ workshop er en interaktiv proces, hvor jeres ledelse effektivt får diskuteret målsætninger – og får besluttet konkrete hanlingsplaner for at nå jeres mål.

EY 7 Drivers of Growth™ skaber struktur, fremdrift og effektivitet – og sikrer, at I i jeres ledelse får talt 360 grader rundt om virksomheden.

EY 7 Drivers of Growth™ kan gennemføres på én dag – eller over 2 halve dage. Deltagerkredsen vil typisk være virksomhedens samlede ledelse; men kan også omfatter bestyrelsesmedlemmer og rådgivere.

EY 7 Drivers of Growth hjælper dig med at arbejde strategisk på din virksomhed, og tager “temperaturen” på virksomhedens og ejerkredsens udviklingsmuligheder. Jeg opfatter EY som engageret og enormt professionelle i faciliteringen. Det har hjulpet LAZZAWEB og mig med at arbejde strategisk. Jeg anbefaler en EY 7 Drivers of Growth session til alle virksomheder, der ønsker at gå fra drift til vækst. Patrik Lazzarotto, CEO Lazzaweb ApS.

Kontakt os

Nedenfor finder du en mere detaljeret gennemgang af de områder, vi kommer omkring i forbindelse med en workshop. Har du allerede nu lyst til at høre mere, kan du kontakte:

Niclas D. Christensen (EY Aalborg)
2529 5931
niclas.d.christensen@dk.ey.com

Michael B. Damsgaard (EY Odense)
2529 6609
michael.b.damsgaard@dk.ey.com

Ole Rasmussen (EY Kolding)
25294832
ole.rasmussen@dk.ey.com

Vi stiller gerne op til uforpligtende dialog.

I forbindelse med vores indtræden som ejere har EY hjulpet med den strategiske retning for firmaet, samtidig med at han afholdt en workshop for hele ledelsen, som gav os klarhed for vores styrker i teamet og gjorde at vi kunne trække i samme retning. Juliette Guldberg, CEO Job Vision.

En EY 7 Drivers of Growth™ workshop kommer omkring følgende 7 områder

1. Marked (Kunder)

Kunder, Marked: Måden jeres virksomhed dækker kundernes behov er centralt for alt andet i jeres virksomhed. Vigtigt er det at blive ved med at styrke virksomhedens konkurrenceevne på markedsretede parametre over tid, ellers bliver virksomheden overhalet af konkurrenter i markedet!

Vækstvirksomheder sætter kunderne i fokus. De forstår at sætte kundernes behov og ønsker først, så de kan opnå en konkurrencemæssig fordel. De ved alt om deres kunder – hvem de er, hvad de vil, og hvornår de vil det – og de ved, at kundeloyalitet går hånd i hånd med en langsigtet bæredygtig vækst. Selv efter at være blevet markedsleder, tænker vækstvirksomheder hele tiden på, hvordan de skal levere til alle deres kunde på alle de markeder, de opererer på.

2. Mennesker, adfærd og kultur

Hvordan sikrer vi, at virksomheden har de rette kompetencer over tid, og dermed evnerne til vedvarende at eksekvere? Hvordan sikrer vi den rette kultur? – og at hele organisationen trækker i samme retning?

Enhver organisation er ikke bedre end de mennesker, der arbejder der. Succesfulde virksomheder er dem, der vinder kampen om talenterne ved at skabe et arbejdsmiljø, som værdsætter mangfoldighed, og som tiltrækker og fastholder de rette medarbejdere til at drive virksomheden – og ikke blot dygtige medarbejdere, men medarbejdere som deler virksomhedens vision og som passer til virksomhedens kultur.

De dygtigste virksomheder skaber et stærkt lederskab og et rummeligt arbejdsmiljø, hvor forskelle er værdsat, og folk kan forny sig til gavn for virksomheden. Derudover investerer de i deres medarbejdere, plejer deres talent, og hjælper dem med at udvikle deres evner til at matche virksomhedens krav i hver vækstfase.

3. Digitalisering, teknologi og analyser

Digitalisering er en af tidens væsentligste konkurrenceparametre! Vi taler kunderettede processer, vi taler interne processer – og vi taler forretningskritisk beslutningsgrundlag.

For virksomhedsledere er information magt. Information understøtter bedre, hurtigere og smartere beslutninger, som forbedrer forretningsresultatet og styrer risikoen. Digitale teknologier – herunder sociale medier, cloud-løsninger, dataanalyse, og mobile løsninger – påvirker virksomheder i alle brancher, fra detailhandlere og banker til bilproducenter og energiselskaber. De ændrer fundamentalt de måder forbrugeren interagerer med virksomheden på, samtidig med at de åbner op for nye forretningsmodeller.

4. Drift (Værdikæden)

Hvor effektiv er samarbejdet på tværs af funktionerne i virksomheden? Hvordan optimerer vi til fordel for bedre kundeoplevelser, bedre konkurrenceevne og bedre rentabilitet?

Virksomhedens driftsmodel er resultatet af den strategiske hensigt og organisationens evne til at eksekvere. Når du tilpasser din drift efter din strategi, øger du din virksomheds evne til at opnå succes. Succesfulde virksomhedsledere overvejer alle aspekter af driften både på makro- og mikroniveau. De forstår, at ethvert aspekt af deres forretning skal kontrolleres og konstant forbedres, for at de kan holde sig foran konkurrenterne. Især globale virksomheder er gode til at udnytte forsyningskæderne effektivt for at optimere omkostningerne og muliggøre vækst, og deres ledere er fokuseret på at opnå større fleksibilitet og levere resultater.

5. Finansiering og økonomi

Hvor stærk er vores kapitalberedskab i forhold til at eksekvere vores fremtidsplaner? Hvordan bevarer vi relationer til væsentlige stakeholders, investorer, finansieringskilder? Hvordan optimerer vi ledelsesinformation og beslutningsgrundlag?

Alle virksomheder har brug for finansiering for at vokse, og virksomhedens fremtidige kurs bestemmes især ud fra, hvordan den styrer sine penge. De bedste vækstvirksomheder stiller krav om, at økonomidirektøren og finansfunktionen handler mere strategisk og kommercielt, og at de forbedre ydeevnen ved at give indsigt til de rette beslutningstagere. Denne rolle er typisk beskrevet som ”business partnering” hvor virksomhedens CFO spiller en essentiel rolle som katalysator.

6. Transaktioner og alliancer

Hvor og hvornår gør vi tingene i eget regi, og hvor og hvornår benytter vi samarbejdspartnere? Hvordan optimerer vi vores samlede forretning? Kan vi optimere tiltag i forhold til opkøb/potentielle opkøb?

De mest succesfulde virksomheder udvikler sig og vækster ikke udelukkende via organisk vækst. De søger succesfulde, strategiske partnerskaber, der kan øge deres vækst, konkurrenceevne og rentabilitet. De er hurtige til at forstå værdien af transaktioner og samarbejdspartnere i de dynamiske markeder, de agerer på, og de forstår, at man ikke vinder ordrer på grund af held. I stedet gør de en indsats for at være opmærksomme og tilpasse virksomhedens profil til de markeder, som de opererer i for at sikre, at de er rustet til at udnytte mulighederne, så snart de opstår.

7. Risiko

Risk-management er overset disciplin i mange virksomheder. Alle grundlæggende forretningsmæssige udfordringer, som en virksomhed i vækst står overfor, fra at rekruttere de bedste medarbejdere til at forvalte økonomien, har et element af risiko.

For at få succes på markeder i hurtig forandring skal ledende medarbejdere have en strategisk tilgang til risikostyring. Uanset hvor virksomheden er på vækstrejsen, er evnen til at identificere og styre risiko et afgørende element for at få succes.

At drive virksomhed kræver at man tager risici. Virksomheder, der kan identificere og styre risici, er godt rustet til at vokse og sikre, at de forblive succesfulde. Virksomheder, der ønsker at vækste og blive markedsledere, bør derfor ikke frygte risikoen, men i stedet nærme sig den intelligent. De bedste vækstvirksomheder støder på risici på samme måde som alle andre virksomheder, men de tilpasser sig løbende til konsekvenserne af risici, og de forstår, hvordan de skal reducere risikoen, samt udnytte de muligheder, der er forbundet med risiko.

Læs mere om forretningsudvikling og vækststrategi

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.