Fremdrift

Indtast dit søgeord

Ændrede regler om beskatning af fri bil pr. 1. juli 2021

Folketingets partier har i december 2020 indgået aftale om en grøn omstilling af vejtransporten for at nedbringe CO2-udledningen. En del af ændringerne er en tilpasning af beskatningen af værdi af fri bil, der træder i kraft den 1. juli 2021.

Nuværende beskatning af fri bil

Med de nugældende regler beskattes værdi af fri bil med 25% af bilens værdi op til 300.000 kr. og 20% af resten, dog mindst af 160.000 kr. Til den skattepligtige værdi medregnes et miljøtillæg, der udgør den 150% af den grønne ejerafgift.

Reglerne fra 1. juli 2021

Ændringerne går kort ud på, at der efter en indfasningsperiode kun skal være én beskatningssats på 22,5% af bilens beskatningsgrundlag, og at miljøtillægget trinvis forhøjes til 700% den grønne ejerafgift.

Bilens skattepligtige værdi fastsættes fortsat med udgangspunkt i den oprindelige nyvognspris for biler, der er mindre end 3 år gamle på anskaffelsestidspunktet, og med udgangspunkt i anskaffelsessummen for biler, der er mere end 3 år gamle på anskaffelsestidspunktet.

Vedrørende elbiler ændres endvidere sådan, at værdi af ladestander, der opstilles på medarbejderens bopæl, ikke længere skal medregnes til beskatningsgrundlaget af elbilen, samt at medarbejderen efter 6 måneder med fri bilbeskatning kan overtage ladestanderen uden beskatning af dennes markedsværdi.

Ændringerne gælder fra den 1. juli 2021, også for biler, der allerede er taget i anvendelse.

Tilpasningen af satser indfases i 5 trin med følgende virkningstidspunkter:

Læs flere skatterelaterede artikler fra EY.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.