Fremdrift

Indtast dit søgeord

Nu kan du klage over din erhvervsejendomsvurdering!

Der er nu åbnet for klageadgang over de suspenderede ejendomsvurderinger

Er din erhvervsejendom vurderet før højt, har du nu muligheden for at klage over de historiske offentlige ejendomsvurderinger for perioden 2013-2020.

I 2013 blev de offentlige vurderinger suspenderet, og det har de været frem til 2020. Det betyder, at Vurderingsstyrelsen som udgangspunkt har ført de offentlige vurderinger af erhvervsejendomme fra 2012 videre uden klagemulighed.

For nogle ejendomme er der, som følge af en senere udstykning eller ændring, blevet foretaget en omvurdering i 2012-prisniveau. I sådanne tilfælde er omvurderingen ført videre.

Vurderingsstyrelsen udsender i øjeblikket breve med overskriften ”I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger”. Der løber en frist for at klage over de historiske vurderinger på 90 dage regnet fra dateringen af brevet.

Brevet med oplysning om klagemulighed sendes i disse dage ud i e-Boks til alle ejere af erhvervsejendomme. Der vil fremgå en oversigt med ejendomme, der kan klages over, på sidste side.

Behandling af klager

En klage vil blive behandlet på baggrund af prisniveauet for det år, vurderingen er foretaget. Det betyder fx, at hvis man klager over vurderingen af en erhvervsejendom for vurderingsåret 2018, så bliver klagen behandlet i prisniveauet pr. 1. oktober 2018.

Det må formodes, at der eksisterer et betydeligt vurderings- og klageefterslæb, hvilket har medført, at mange erhvervsejendomsejere har betalt ejendomsskat af en for høj offentlig ejendomsvurdering.

Vurdér allerede nu din ejendomsportefølje

Du kan med fordel allerede nu foretage en screening af din ejendomsportefølje med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at forfølge dine klagemuligheder og evt. opnå tilbagebetaling af ejendomsskat.

Vi hjælper med at vurdere klagemuligheder

Hos EY står vi klar til at hjælpe med at vurdere potentielle klagemuligheder for de historiske vurderinger. Vi kan ligeledes assistere med udarbejdelse og indsendelse af klager samt varetagelse af al relevant korrespondance med Vurderingsstyrelsen og relevante klageinstanser.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.