Fremdrift

Indtast dit søgeord

Nu udsendes de nye offentlige ejendomsvurderinger på ejerboliger

I næsten 10 år har danskerne ventet på de nye ejendomsvurderinger. De nugældende vurderinger har været fastlåst siden 2011/2012, og de nye vurderinger er gentagne gange blevet udskudt, men nu er der måske lys forude. Skatteministeren meddelte den 16. juni, at ejendomsvurderinger for boligejendomme langt om længe er på vej.

Udsendelsen af de nye vurderinger vil ske i etaper, hvoraf de første tre etaper udelukkende omfatter parcel- og rækkehuse. Ca. 50.000 nuværende eller tidligere boligejere kan forvente at få tilsendt en ny vurdering i september i år. Til foråret 2022 forventes 100.000 ejerboligvurderinger udsendt og yderligere 700.000 vurderinger i andet halvår af 2022.

For ejerlejligheder, sommerhuse og komplicerede ejerboliger lader de nye vurderinger dog vente på sig. Ligeledes er der ingen nye udmeldinger om erhvervsejendomme m.m. der vurderes i ulige år.

Tilbagebetalingstilbud plus renter

For boliger, hvor den historiske vurdering har været for høj, og hvor der således er blevet betalt skat af en for høj værdi i årene 2011-2020, kan nuværende og tidligere boligejere se frem til at modtage et tilbagebetalingstilbud plus renter for den for meget betalte ejendomsskat. Tilbud herom sendes umiddelbart efter fremsendelsen af ejendommens nye vurdering. Accepteres tilbagebetalingstilbuddet, gives der samtidig afkald på muligheden for at klage over den historiske vurdering.

Modsat vil boligejere, som har betalt boligskat af en for lav offentlig vurdering, ikke få en regning med tilbagevirkende kraft.
Der gennemføres ikke automatisk tilbagebetaling til ejere af erhvervsejendomme, der i stedet kan klage over de historiske ejendomsvurderinger. Læs nærmere her.

Geografisk forskydning ved tilbagebetalingen af 14 mia. kroner

Skatteministeriet har estimeret, at ca. 14 mia. kroner forventes at skulle tilbagebetales til de danske boligejere. Dette svarer til en skattefri tilbagebetaling på gennemsnitligt ca. 19.500 kr. inklusive renter pr. ejerbolig.

Det er her væsentligt at bemærke, at udbetalingen efter Skatteministeriets forventning sker med stor variation. Hvor ejendomme beliggende i og nær storbyerne må forvente at få ingen eller en lavere tilbagebetaling, kan de såkaldte udkantsområder forvente at modtage en større del af puljen.

Betydning for generationsskifte og familieoverdragelse af fast ejendom

Udmeldingen om tidsperspektivet for udsendelsen af de nye offentlige ejendomsvurderinger giver større sikkerhed i planlægningen af generationsskifter – herunder gennemførslen af familieoverdragelser af fast ejendom.

I mange situationer sker der familieoverdragelse af sommerhuse eller ejerlejligheder efter +/- 15%-reglen, og da der efter udmeldingen først udsendes nye offentlige ejendomsvurderinger af disse typer af ejerboliger ind i 2023 (forventeligt), må det betyde, at der fortsat består et rimeligt – og nu længere – tidsrum end først antaget til at foretage generationsskifte/overdragelse ved anvendelsen af den fastlåste og nugældende offentlige ejendomsvurdering, som for mange kan være en fordel at benytte.

Der er dog fortsat en række forhold at være opmærksom på, når overdragelse sker til den offentlige vurdering. Læs mere her.

Hos EY følger vi udviklingen tæt, og står altid klar til at rådgive i jeres situation.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.