Fremdrift

Indtast dit søgeord

Så er lov om beskyttelse af whistleblowere blevet vedtaget

Julie Gerdes
28. juni, 2021

  Sociale medier

I februar 2021 fremsatte justitsministeriet et forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere som implementerer EU-whistleblowerdirektivet.

Efter en høringsproces blev lovforslaget midlertidigt taget af bordet, men lovforslaget er nu – med et par ændringer – netop blevet vedtaget.

Det betyder først og fremmest, at en række offentlige institutioner og alle private virksomheder med mere end 49 medarbejdere skal implementere en whistleblowerordning.

Offentlige institutioner og private virksomheder med 249+ medarbejdere skal have implementeret ordningen senest den 17. december 2021, mens private virksomheder med 50 – 249 medarbejdere får en frist indtil 17. december 2023.

Forskellen mellem det oprindelige lovforslag og den vedtagne lov

Det vedtagne lovforslag svarer stort set til det først fremsatte lovforslag, dog med den væsentligste ændring, at det nu er muligt at etablere en koncernfælles whistleblowerordninger, også for virksomheder med mere end 250 medarbejdere.

Tidligere var der alene lagt op til, at en sådan fælles ordning kunne etableres for så vidt angår de af koncernens selskaber, der havde færre end 250 medarbejdere.

Da lovgiver er opmærksom på, at denne ændring formentlig ikke har hjemmel i EU-direktivet, er der i loven taget forbehold for, at Justitsministeren indtil den 17. december 2021 kan sætte denne nye bestemmelse ud af kraft, hvis det ender med, at ordningen er direktivstridig.

Ønsker du at læse mere om kravene til, hvordan whistleblowerordningen skal etableres, henviser vi i øvrigt til vores tidligere artikel fra 4. juni 2021.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.