Fremdrift

Indtast dit søgeord

Søren V. Nejmann
Chris Mark
Jane Haugaard
Aslak Linde
Jan Thietje
René Kirkegaard
Carsten Møller
Jesper Jørn Pedersen
Steffen Melin Henriksen

  Sociale medier

Almene boligorganisationer

Almene boligorganisationer

Vi leverer løsninger til almene boligorganisationer

Revision og rådgivning af almene boligorganisationer kræver indgående kendskab til den særlovgivning og de rammer, som de almene boligorganisationer skal operere under. Dertil kommer forståelsen for de særlige hensyn til de sociale og boligpolitiske perspektiver, beboerdemokrati, tilsyn fra offentlige instanser m.v.

For at imødekomme de særlige branchekrav har vi etableret et team af revisorer, moms- og skattespecialister, økonomer og konsulenter, som hver især har en betydelig og bred kompetencevidde, samt indgående kendskab til revision og rådgivning af almene boligorganisationer.

Vores specialiserede revisorer og rådgivere er samlet i en EY branchegruppe, så I som boligorganisation vil opleve den højeste kompetence og viden inden for netop de discipliner, der er relevante for almene boligorganisationer.

EY’s branchegruppe for almene boligorganisationer er landsdækkende og vi kan levere et lokalt forankret specialistteam uanset, hvor i landet det måtte være.

De typiske områder vi arbejder med er inden for:
 • Revision og erklæringer
 • Byggeregnskaber
 • Fusion af boligorganisationer
 • Økonomistyring og effektivisering
 • Sammenlægning af afdelinger
 • Finansiering, herunder omprioritering og optimering af overskudslikviditet m.v.
 • Sparring omkring interne forretningsgange og -kontroller
 • Digitale løsninger til boligadministrationen, herunder cybersikkerhed og implementering af softwarerobotter m.v.

 

Hos EY fokuserer vi i branchegruppen på at opretholde et højt niveau for videndeling med henblik på at kunne levere branchens bedste revisions- og rådgivningsydelser målrettet mod almene boligorganisationer. I tæt dialog og samarbejde med de offentlige institutioner afholder vi løbende seminarer og arrangementer, der viderebringer vores sektorspecifikke viden til boligorganisationerne.

Vi håber, at du her på siden finder brugbar inspiration. Du er i øvrigt altid velkommen til at kontakte os til en uforpligtende dialog om behovene i jeres almene boligorganisation.

Benchmark for forvaltningsområder

Til brug for vurderingen af de enkelte boligorganisationers målopfyldelse på forvaltningsområderne er udarbejdelse af relevante sammenligningsgrundlag et væsentligt element.

EY har beregnet en række økonomiske nøgletal for regnskabsåret 2019 på basis af regnskabsoplysninger fra boligorganisationer:

 

Øvrige relevante emner for almene boligorganisationer

 

EY’s øvrige branchegrupper

 

Artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.