FremdriftNyheder

Indsigt i årsregnskabsloven, Special Edition 2018

Folketinget har vedtaget en række ændringer til årsregnskabsloven den 20. december 2018. Det er allerede nu muligt at implementere ændringsloven for årsregnskaber, som slutter 31. december 2018 eller senere.

Udvidede krav til rapportering om skattemæssige aktiviteter i internationale virksomheder

Nyt EU-direktiv pålægger rådgivere at rapportere om virksomheders skattemæssige aktiviteter og transaktioner over landegrænser. Der er lagt op til en ganske omfattende registrering og rapportering, der skal give myndighederne mulighed for at undersøge skatteunddragelse.

Bestyrelsesuddannelsen – Board Leadership Masterclass

Formålet med Board Leadership Masterclass er at bidrage til en professionalisering af bestyrelsesarbejdet i Danmark. Programmet er udviklet i samarbejde med nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet i toppen af dansk erhvervsliv, EY, Kromann Reumert og CBS.

Deltag i EY’s seminarrække Ajour med momsen

Bruger du både meget tid og mange kræfter på at holde dig ajour med nye regelsæt, ændret praksis og nye domme? Nu kan du få muligheden for at deltage i vores seminarrække Ajour med momsen, som er fire møder i 2019 med brandaktuelle momsemner i mindre omfang krydret med generelle nyheder inden for told og afgifter.

Skal en virksomhed overtage din virksomhed?

Salg til en anden virksomhed er klart det mest sandsynlige scenarie, når virksomhedsejere skal realisere værdien af deres virksomhed. Og et salg til kapitalfonde er fortsat en populær mulighed og næstmest sandsynlig. Få ser mod generationsskifte i familien eller børsnotering.

De tre største trusler mod fremtidig vækst

Der har aldrig været et større antal vækstvirksomheder i Danmark, som møder kravene til konkurrencen EY Entrepreneur Of The Year. Dette har taget 10 år, men vi har nu passeret rekordniveauet fra årene lige før finanskrisen. Spørgsmålet er dog bare, om væksten kan fortsætte?

Sådan starter du en succesfuld virksomhed

Skal du overtage en virksomhed eller starte den op selv – og starter du i så fald alene eller sammen med andre? Knap to tredjedele af danske vækstvirksomheder er enten etableret af den nuværende ejer selv eller i samarbejde med andre, mens de øvrige er overtaget fra familie eller andre.

Splitleasing – store besparelser – og høj risiko

Splitleasing af personbiler kan give væsentlige skattebesparelser for medarbejderen, men hvis en række regler ikke er overholdt, kan det blive meget dyrt.

Elafgiftsgodtgørelse for rumvarmeforbrug – har I styr på reglerne?

Hvis din virksomhed anvender elektricitet til både procesformål og rumvarme, komfortkøling, opvarmning af brugsvand m.v. er det i dag af øget betydning, at afgiftsgodtgørelsen opgøres korrekt, da vi langt oftere end hidtil oplever, at SKAT vælger at regulere godtgørelsen i op til 10 år tilbage i tid, såfremt det viser sig, at godtgørelsen ikke har været beregnet korrekt.

Din Virksomhed er udkommet

I denne udgave af Din Virksomhed kan du få tips til, hvad du skal huske vedrørende skat inden jul. Du kan også læse mere om split leasing og om de tre største trusler mod vækst. Herudover kan du blive klogere på reglerne om elafgiftsgodtgørelse for rumvarmeforbrug og cybersikkerhed. Du kan også blive opdateret på persondataforordningen i praksis samt læse om den danske vinder af EY Entrepreneur Of The Year 2018.