FremdriftNyheder

Persondatafordningen – er I klar?

Frem til den 6. oktober 2017 har du nu mulighed for at deltage i EY’s undersøgelse om den nye Persondataforordning. Deltag i undersøgelsen og vær med til at tegne et billede af, hvor parate danske virksomheder er til de nye regler for persondata.

Persondataforordningen i øjenhøjde

Den 25. maj 2018 afløses Persondataloven af Databeskyttelsesforordningen (populært kaldet ”Persondataforordningen”). Generelt kommer der ikke mange nye regler, men der stilles bl.a. krav til, at virksomheder på skrift skal kunne dokumentere overholdelse af reglerne over for Datatilsynet.

Læs EY’s e-nyhedsbrev Din Virksomhed

I denne udgave af Din Virksomhed kan du blandt andet læse om genindførelse af fradragsretten for lønomkostninger, anbefalinger til ny afgiftsreform og afskaffelse af forskudsmomsordningen.

Forslag om (genindførelse) af fradragsretten for lønomkostninger

Virksomheder i Danmark betaler skat af deres overskud/profit. Den forståelse har de fleste mennesker, og det er også et godt udgangspunkt, der dog har en lang række modifikationer. Bl.a. skal driftsomkostninger medgå til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, før de kan fratrækkes skattemæssigt.

Regeringens udspil ”Sammen om fremtidens virksomheder”

Regeringen fremlagde 30. august 2017 et erhvervs- og iværksætterudspil med fokus på en række meget forskellige initiativer. Der tale om initiativer som efter regeringsopfattelse skal gøre Danmark mere konkurrencedygtig ud fra et globalt perspektiv samt sikre bedre rammer for virksomheder, herunder deres finansieringsmuligheder.

Regeringens udspil til skattelettelser

Regeringen har den 29. august 2017 fremlagt det ventede udspil til lettelse af beskatningen på bl.a. arbejdsindkomst. EY vil her kort gennemgå det overordnede indhold heraf, og vi vil i den kommende tid opdatere her på siden, i det omfang der indgås aftaler omkring de forskellige dele af det fremlagte udspil.

Har du overvejet, hvem der skal føre din virksomhed videre efter dig?

23.000 familieejede danske virksomheder står over for et generationsskifte inden for de kommende år. Er I blandt dem, bør I allerede nu fokusere på virksomhedens fremtid, herunder de finansielle, forretningsmæssige og strukturelle behov for at tilpasse aktiviteten til den næste generation.

Ajour med momsen?

Bruger du ofte tid og kræfter på at holde dig ajour med nye regelsæt, ændret praksis og nye domme? Deltag i vores seminarrække Ajour med momsen, hvor vi fire gange årligt tager brandaktuelle emner op og giver dig et godt grundlag for at rådgive dine kunder eller løse de løbende momsudfordringer i virksomheden.

Afgiftsreform i pipeline – hvad betyder den for din industrivirksomhed?

Skatteministeriet m.fl. har netop afsluttet den omfattende og gennemgribende analyse af afgifter og tilskud på energiområdet.

Hvordan nedbringer jeg den økonomiske risiko på mine projekter?

Udvikling og gennemførelse af kundespecifikke projekter rummer en række risici, som virksomheden skal forholde sig til. Ud over de rent tekniske risici forbundet med projektet drejer det sig blandt andet om økonomiske og kontraktmæssige forhold. Læs her hvordan du kan nedbringe din økonomiske risiko på dine projekter.