FremdriftNyheder

Selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager – Har du styr på de skatte- og ansættelsesretlige konsekvenser?

Københavns Byret (SKM.2019.421.BR) har truffet en spændende afgørelse om en af skatterettens klassisk problemstillinger, nemlig om 101 udenlandske erhvervsdykkere skulle anses som selvstændigt erhvervsdrivende, eller om de skulle anses som lønmodtagere med den konsekvens, at der skulle indeholdes dansk skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Ny dom om beskatningsgrundlaget for firmabiler

Østre Landsret traf 7. juni 2019 en afgørelse (SKM2019.338.ØLR) om forståelsen af begrebet ”nyvognspris” i ligningslovens § 16, stk. 4. Der er tale om en stadfæstelse af en byretsdom (SKM.2018.331.BR). Konsekvensen af dommen må forventes at blive, at Skattestyrelsen vil rejse en række sager om indkomstforhøjelse vedrørende værdien af fri bil, og måske også hæftelsessager mod arbejdsgivere.

Aftal et statusmøde hos en af landets førende rådgivere inden for generationsskifteområdet

Folketinget returnerer fra sommerferie anden tirsdag i oktober. Ud fra de politiske udmeldinger forventes der væsentlige ændringer i skattereglerne for hovedaktionærer, herunder højere gave- og boafgifter. Herudover ser vi ind i ændrede ejendomsvurderinger fra 2020, hvilket giver et vindue for overdragelse af ejendomme efter 15 %-reglen. Et vindue som meget snart lukkes i.

Husk frist for momsrefusion i andre EU-lande 30/9 – obs på Brexit!

Har din virksomhed styr på, hvilke køb i udlandet, der giver ret til momsrefusion, og hvordan momsen refunderes? Vi giver et overblik over reglerne og processen. Læs også vores anbefaling vedr. momsrefusion i UK inden Brexit.

Generationsskifte – mulige ændringer – endnu ingen fremsatte lovforslag

I denne artikel ser vi på sandsynlige ændringer i generationsskiftevilkårene efter regeringsskiftet.

Personaleomkostninger – momsfradrag eller ej?

Det kan være svært at holde styr på, hvornår der er momsfradrag for personaleomkostninger. Vi skriver kort om reglerne her.

Tilmeld dig EY’s seminarrække Ajour med momsen

Bruger du mange timer og kræfter på at holde dig opdateret i forhold til ændret praksis, nye regelsæt og nye domme? Tilmeld dig EY’s seminarrække og bliv ajour med momsen.

Hvorfor overlever kun 3 % af familieejede virksomheder tredje generation?

Kun 30 % af alle familieejede virksomheder overlever til anden generation. Ca. 12 % er levedygtig i tredje generation, men kun 3 % lever frem til fjerde generation.

Moms ved køb, leje, drift og salg af køretøjer

Momsfradrag for udgifter til køretøjer afhænger af, om der er tale om køb, leje/leasing eller drift, hvorvidt der er tale om personbiler eller varebiler og køretøjets anvendelse.

Din Virksomhed er udkommet

Juni måneds nyhedsbrev Din Virksomhed er udkommet. Læs blandt andet om, hvordan de nuværende attraktive generationsskiftevilkår forventes at blive ændret.