FremdriftNyheder

Digital infrastruktur kan give 200 mia. kr. til virksomheder i Norden

En bedre og mere effektiv tilgang til data kan være 30 mia. kr. værd for danske SMV’er. Automatisering, færre manuelle processer, nye muligheder for innovation og udvikling samt bedre kreditmuligheder. Det fulde potentiale kræver en digital omstilling i virksomhederne.

Datarevolutionen kan skabe værdi

Dataanalyse skaber en revolution inden for revision, og næste skridt er introduktionen af teknologier som kunstig intelligens (AI), machine learning, robotics og blockchain. Inden vi drukner i data, skal vi lære at dykke dybere og skabe større sikkerhed og øget indsigt.

Få styr på de regnskabsmæssige udfordringer i den nye ferielov

Den nye ferielov betyder, at den hidtidig forskudte ferie erstattes med et system, hvor optjening og afholdelse af ferie sker med en højere grad af tidsmæssig sammenhæng. Dette giver anledning til en række overvejelser vedrørende administrative rutiner for at holde styr på medarbejdernes feriedage og for beregning af feriepengeforpligtelser.

Skattemæssig behandling af Bitcoins

Siden kryptovalutaboblen ramte verden i slutningen af 2017 har især Bitcoins været et omdiskuteret emne. Herunder er den skattemæssige behandling af gevinster opnået ved køb og salg af kryptovaluta blevet diskuteret. Skatterådet har netop truffet afgørelse i to sager, der begge omhandler den skattemæssige behandling ved køb og salg af Bitcoins.

Er din virksomhed klar til den nye ferielov?

Den 25. januar 2018 vedtog Folketinget en ny ferielov, der træder i kraft 1. september 2020. Den 80 år gamle danske ferielov ændres blandt andet for at kunne leve op til EU’s arbejdstidsdirektiv med ret til fire ugers betalt ferie, der skal optjenes og afholdes inden for 12 måneder.

Grænserne for #metoo

I takt med at antallet af de mange #metoo kampagner stiger, så stiger antallet af retssager om påstået sexchikane på arbejdspladsen støt. Men hvornår er en adfærd sexchikane i juridisk forstand og dermed i strid med loven – og hvornår er handlingen blot ”upassende”?

Udsigt til 110% fradrag for investeringer i forsøgs- og forskningsvirksomhed

Forsøgs- og forskningsvirksomhed (F&F) anses politisk for at være fremmende for samfundet, hvorfor der ad flere omgange er indført skatteregler med det formål at tilskynde til investering i disse aktiviteter.

Familieejede virksomheders modsvar på disruption

Disruption: De største familieejede virksomheder øger antallet af jobs og investeringer i teknologi. EY’s Global Family Business Survey 2018 ser på de globale familieejede virksomheders modsvar på disruption. 50% af de familieejede virksomheder forventer at skabe nye jobs i 2018, og de planlægger at øge investeringer i teknologi og innovation over de kommende 3 år.

EY’s nyhedsbrev til små og mellemstore virksomheder

I denne udgave af Din Virksomhed kan du blandt andet læse om den nye ferielov, der betyder store ændringer på det danske arbejdsmarked. Du kan også læse om de kommende regler for fradrag for forsøgs- og forskningsvirksomhed.

Nye 2017-ejendomsvurderinger – kan din virksomhed spare ejendomsskatter?

SKAT har inden for de seneste uger, udsendt en lang række nye ejendomsvurderinger pr. 1. oktober 2017 (såkaldte årsomvurderinger), for ejendomme, hvor der er opført nye bygninger og/eller foretaget ombygning, matrikulære ændringer, lokalplansændringer og lignende. Den nye årsomvurdering kommer til at danne grundlag for ejendomsskatten i 2019.