FremdriftNyheder

Har du styr på dine muligheder i det nye Horizon 2020 arbejdsprogram for tilskud til forsknings- og udviklingsprojekter?

Der er mange muligheder, når det kommer til at søge offentlige tilskudsprogrammer til virksomheders projekter, og det kan være svært at manøvrere rundt mellem dem, da de ofte har forskelligt fokus og krav.

Regeringen har nu fremsat lovforslag med ændringer af punktafgifter

Regeringen har nu fremsat et lovforslag med nogle af ændringerne af punktafgifterne, som blev aftalt med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre som led i erhvervs- og iværksætteraftalen.

Forslag om udvidelse af fradragsretten for lønomkostninger

Højesteret afsagde i begyndelsen af juli dom i to sager, der har skabt politisk fokus på fradrag for lønomkostninger i forbindelse med opkøb og/eller udvidelse af virksomheders forretningsområde.Højesteret gav i de to domme Skatteministeriet medhold i, at der ikke er fradrag for sådanne lønomkostninger.

EY rådgiver om tilskudsmuligheder: Re-Match fra Herning støttes med knap 2,5 mio. kr. af Innovationsfonden

Re-Match recirkulerer udtjent kunstgræs fra hele verdenen, og vil som de eneste kunne lave en fuld cirkulær løsning for de grønne plastikfibre, så der i genindvindingen opnås en materialekvalitet, der kan genanvendes i kunstgræsbaner igen og igen.

Politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer. Aftalen, der er fra 12. november 2017, er opdelt i fem overordnede kategorier.

Ændring af punktafgifter på vej

Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre blevet enige om at gennemføre en markant afgiftslempelse for i alt 720 mio. kr. Lempelserne er en del af erhvervs- og iværksætteraftalen, som netop er indgået.

Undersøgelse om anlægsprojekter i forsyningsvirksomheder

Alle virksomheder inden for energi & forsyning gennemfører fra tid til anden større anlægsprojekter, som igangsættes ud fra forskellige hensyn så som forsyningssikkerhed, økonomiske forhold, miljømæssige forhold og ændret lovgivning. Samtidig har energi- og forsyningsvirksomheder en meget stor aktivmasse, som kræver løbende vedligehold og reinvestering.

Du kan stadig nå at deltage i EY’s survey om lager & logistik

Hør Niels Larsen, Manager i EY, fortælle om undersøgelsen vedr. lager og logistik – du kan også stadig nå at deltage.

Selskabers acontoskat

Nu er det tid til at overveje, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, der forventes for indkomståret 2017.

Er dine lager- og logistikudgifter for store? Deltag i EY’s undersøgelse

Mange virksomheder oplever i disse år stigende udgifter til lager og logistik blandt andet som følge af øget nethandel og anvendelse af logistikcentre/lagerhoteller. Samtidig er mulighederne for at levere varer steget dramatisk, hvilket gør det vanskeligere for virksomhederne at få det nødvendige overblik på området og styre omkostningerne.