FremdriftNyheder

Exit Readiness

Danske virksomheder kan blive endnu bedre til at forberede sig på salgsprocesser og værdiskabelse. De virksomheder, der ikke er forberedt, risikerer ikke at få det optimale resultat ved salg.

Kapitalejere og ledelse kan nu lovligt låne penge af selskabet

Med virkning fra 1. januar 2017 lovliggøres kapitalejerlån – dog kun under nærmere angivne betingelser.

Frigør arbejdskapital til investeringer i vækst

Hvorfor binde store værdier i eksempelvis varelageret i stedet for at nedbringe gæld eller foretage nye investeringer? Der er mange muligheder for at nedbringe arbejdskapitalen i danske virksomheder og dermed få en bedre økonomi med plads til nye muligheder.

Stockholm-børsen er de mindre danske virksomheders favorit

Fondsbørsen i København tager en absolut førsteplads blandt de nordiske børser i 2016, når det gælder værdien af børsnoteringer med både DONG og Nets blandt årets fem største i verden. Men når det gælder antal noteringer, særligt blandt de mindre og mellemstore virksomheder, så er børserne i Oslo og Helsinki foran – og med Stockholm langt i front.

Tjekliste til årsrapporten 2016

EY’s tjekliste 2016 til kontrol af årsrapporten er nu klar til brug for årsrapporter aflagt efter årsregnskabsloven. Læs mere om tjeklisten og hvordan du downloader den.

Høring vedrørende ny lovgivning om stramning af reglerne for fradrag ved 10-mandsprojekter

Skatteministeriet har sendt et lovforslag om stramning af reglerne om fradrag ved 10-mandsprojekter i høring. Der kan komme ændringer og præciseringer i processen, men det forventes, at lovforslaget vil munde ud i vedtagelsen af ny lovgivning i løbet af 1. halvår af 2017.

Ny skattelovgivning på vej om generationsskifte – reducerede bo- og gaveafgiftssatser

Skatteministeriet har kort før jul sendt et lovforslag i høring vedrørende generationsskifte i levende live og ved død indeholdende reducerede bo- og gaveafgiftssatser.

Risikohåndtering gennem omstrukturering

Få et hurtigt overblik over hvad du skal være opmærksom på ved omstruktureringer i koncern- eller ejerstruktur.

Læs det seneste Momsnyt fra EY

I den seneste udgave af momsnyt kan du blandt andet læse om reglerne for fradrag for undtagelsesvis kørsel mellem arbejde og hjem, sikkerhedsstillelse vedrørende told samt administrative forenklinger ved EU-handel.

Kan du få del i de offentlige tilskudspuljer til projekter?

Der findes et utal af støttemuligheder til virksomheders forsknings- og udviklingsprojekter. Dette gælder for både små og store virksomheder, fra forskning til markedsmodning, på dansk og europæisk plan og til forskellige sektorer.