Forældrekøb – ups, der står fortjeneste ved salg. Hvad gør vi så?

Hvis du som forælder er ejer af en ejendom, der er udlejet til dit barn, skal du huske skatten ved salg. Skatten kan dog nedsættes eller helt bortfalde, hvis I planlægger salget i god tid, og er indstillet på at ”give” en eventuel gevinst til jeres barn.