FremdriftNyheder

Generationsskifte i familievirksomhed

Har du overvejelser om generationsskifte og om, hvorvidt næste generation er klar til at indgå i virksomheden? Nu kan du få mulighed for at diskutere dette med andre familievirksomheder ved Family Business Denmarks næste arrangement.

Målrettet proces for implementeringen af persondataforordningen

Vi er nu kommet på den anden side af 25. maj 2018, som var ikrafttrædelsesdatoen for persondataforordningen, og der er fortsat meget fokus på virksomhedernes implementering af persondataforordningen.

Invitation til EY’s overbliksseminarer

Velkommen til EY’s årlige overbliksseminarer, der afholdes i 14 byer landet over. Deltag på et af seminarerne, og bliv opdateret om relevante emner for din virksomhed inden for skat, regnskab, moms og afgifter.

Regeringens Lovprogram 2018/19 på skatteområdet

Regeringen har den 2. oktober 2018 offentliggjort lovprogrammet for folketingsåret 2018/19. EY følger lovforslagene og udsender bemærkninger til dem, når de er fremsat og vedtaget.

Praksisændring for momsfradrag i holdingselskaber – øget momsfradrag for udgifter ved erhvervelse og besiddelse af aktier

Nyt styresignal er offentliggjort den 16. oktober 2018. Praksisændringen betyder, at hvis en række betingelser er opfyldte, kan et holdingselskab opnå momsfradrag for omkostninger til køb af aktier og til den løbende drift.

Hvorfor klarer familievirksomheder sig bedre i økonomiske nedgangstider?

Når tiderne bliver hårde, er familievirksomheder mere tilbøjelige til at klare sig bedre end andre typer af virksomheder. Når det kommer til familievirksomheder, tyder det på, at det, der ikke dræber dem, gør dem stærkere – stærkere end andre virksomheder.

Lovforslag vedrørende sanering af punktafgifter er sendt i høring

Skatteministeriet har nu sendt lovforslaget vedrørende saneringen af afgifter i høring.
I august 2018 indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Vestre en aftale om ”Sanering af bøvlede og byrdefulde afgifter”. Denne aftale har nu udmøntet sig i et lovforslag, som Skatteministeriet har sendt i høring.

Konkretisering vedr. kryptering af emails

Datatilsynet har udsendt en konkretiserende opfølgning til meddelelsen i juli om skærpede krav til den private sektors transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger med e-mail via Internettet. Det har hidtil været et krav, at offentlige myndigheder skal kryptere transmissionen, men fremadrettet gælder kravet om kryptering både for offentlige og private aktører.

Din Virksomhed september 2018 er udkommet

Din Virksomhed er et gratis nyhedsbrev fra EY, der udkommer hvert kvartal. I denne udgave kan du blandt andet læse om værdiansættelse af fast ejendom ved generationsskifte, og om hvordan Skattestyrelsen ændrer praksis for momsfradrag i holdingselskaber.

Nyt for Uddannelsesinstitutioner

I denne udgave af Nyt for Uddannelsesinstitutioner kan du læse om, hvordan din uddannelsesinstitution undgår at blive det næste offer for CEO fraud og phishing. Læs også om de nye regler for krytptering af e-mails med fortrolige og følsomme personoplysninger, og bliv opdateret på hvilke tilskud fra Undervisningsministeriet, der er omfattet af momsloven.