Fremdrift

Indtast dit søgeord

  Sociale medier

Danmark får ny ferielov – En udfordring i administrationen og regnskabet

Danmark får ny ferielov – En udfordring i administrationen og regnskabet

14. juni 2018

Den 15. januar 2018 vedtog Folketinget en fuldstændig omlægning af den ferielov, vi kender i dag. Loven træder i kraft 1. september 2020, men den medfører en kompliceret overgangsordning, som potentielt betyder store udfordringer for likviditeten, administrationen, regnskabet. Forberedelserne bør derfor påbegyndes allerede i 2018, for i 2019 begynder overgangsperioden at have effekt.

Der er flere nye elementer, men overordnet sker der følgende ændringer:

 • Ferieåret skal ændres til 1. september – 31. august (12 måneder), men med afholdelse fra 1. september – 31. december (16 måneder).
 • Den forskydning, der i det nuværende system, hvor ferien optjenes i kalenderåret til afholdelse efter 1. maj året efter, fjernes.
 • Ferien kan populært sagt afholdes i måneden efter, at den er optjent. Dette er et nyt begreb: ”Samtidighedsferie”.
 • Der oprettes en fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond ved navn ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler” til administration heraf.
 • For medarbejdere med ferie med løn og feriekortordninger uden feriekasser (garantiordninger) er det valgfrit for virksomhederne at indbetale til fonden eller beholde feriepengene frem til udbetalingen. Dem, der i dag indbetaler til Feriekonto og feriekortordninger med feriekasser, skal fortsat løbende indbetale.
 • Udbetaling af feriepengene sker, når medarbejderen går på pension.

 

Overgangsperioden i den nye ferielov

Overgangsperioden tager 36 måneder, men ordningen kommer til at påvirke alle arbejdsgivere og medarbejdere over et helt arbejdsliv. I dag er der en forskydning af den ferie, som optjenes i kalenderåret 2018, idet denne vil blive afholdt fra 1. maj 2019 frem til 30. april 2020.

Overgangsperiodens dele:

 1. Fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 begynder optjening af ny ferie, som skal afholdes senere. Der er tale om 16,7 feriedage, som skal afholdes i perioden fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.
 2. Fra 1. september 2019 til 31. august 2020 optjenes et helt ferieår på 25 feriedage, men da medarbejderne i forvejen har feriedage fra tidligere optjeningsperioder, skal denne indefryses – og først udbetales, når medarbejderen går på pension.
 3. Fra 1. september 2020 træder samtidighedsferien i kraft med fuld effekt, hvor medarbejderne optjener feriedage samtidig med, at de kan holde den. Ferieåret slutter 31. august 2021, men medarbejderen kan skubbe ferie helt frem til 31. december 2021. Dette er samtidig med at medarbejderen optjener samtidighedsferie til næste ferieår.

 

Nye administrative byrder

Ændringen til den nye ferielov medfører derfor en del nye administrative byrder, som arbejdsgivere bliver nødt til at efterleve. De væsentligste byrder bliver:

 • Feriepengeforpligtelsen bliver nødt til at blive gjort op efter den konkrete metode, hvor der på minimum månedlig basis bliver lavet et individuelt regnskab for feriedage.
 • Systemerne bliver nødt til at blive tilpasset, så det bliver muligt, at holde styr på disse feriedage.
 • For den del af feriepengeforpligtelsen, som skal indefryses, så skal der på årlig basis indrapporteres til den nye fond, hvor mange ferie penge, der er indefrosset til den enkelte medarbejder.
 • Hvert år vil der komme en meddelelse fra den nye fond, der fortæller, hvad feriepengeforpligtelsen skal indekseres med.
 • Når en medarbejder forlader arbejdsmarkedet om måske mange år, vil virksomheden modtage en henvendelse fra den nye fond, som vil kræve, at virksomheden skal afregne den pågældendes medarbejders indefrosne og indekserede feriepenge til fonden. Fonden forestår derefter, at afregne til medarbejderen og SKAT.

 

Vurdering af likviditeten

Der er også mulighed for, at arbejdsgivere kan indbetale den indefrosne feriepengeforpligtelse til den nye fond, for derved at undgå de administrative byrder med indberetning og indeksering.

Der skal dog tages en vurdering af den likviditetsmæssige situation, som arbejdsgiveren har, da det som hovedregel vil få en voldsom stor effekt på likviditeten. Ikke alle har frie midler til at kunne klare denne belastning.

Arbejdsgiverne bliver derfor nødt til at vurdere, om den indeksering, der skal ske af den indefrosne feriepengeforpligtelse, er lavere end forrentningen på den korte bankgæld (kassekreditten). I 2016 ville forrentningen have været 2,3 %.

 

Det kan EY hjælpe med

Hos EY har vi lavet en del artikler, hvor vi mere detaljeret fortæller om udfordringerne og giver anbefalinger til handlinger, som arbejdsgiverne skal eller bør foretage. Der er fortsat en del uafklarede forhold, som stadig bliver tilpasset. Disse vil vi løbende informere om på Fremdrift.

Du kan også tage direkte kontakt til os eller din revisor for en vurdering af lige præcis de tiltag, der er relevante for dig og din virksomhed.

Artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.