Fremdrift

Indtast dit søgeord

Danske virksomheder skal betale sales og use tax i USA – måske!

Danske virksomheder skal betale sales og use tax i USA – måske!

21. marts 2019

I juni 2018 afsagde den amerikanske Højesteret dom i sagen South Dakota v. Wayfair. I dommen pålægges en udenlandsk virksomhed uden fysisk tilstedeværelse i USA at betale sales tax.

Sales tax er en skat, der som udgangspunkt opkræves af sælger og afregnes i den stat, hvor varen/ydelsen leveres til. Sales og use tax er en endelig skat, der ikke refunderes i lighed med moms.

Vi vil kort redegøre for dommens konsekvenser/risici for danske virksomheder og oplyse om mulige undtagelser.

South Dakota v. Wayfair dom

I dommen pålægges en online-sælger uden fysisk tilstedeværelse i form af personale, butikker, kontorer eller lagre i USA at opkræve sales tax i den stat, hvor kunden er hjemmehørende, når varen er leveret via en offentlig fragtfører.

Efter hidtidig praksis, kunne en stat i USA ikke pålægge en udenlandsk sælger uden fysisk tilstedeværelse at opkræve og betale sales tax.

Kravet om fysisk tilstedeværelse er ophævet med dommen. Dommen får således betydning for alle virksomheder, der sælger varer og ydelser til kunder i USA – herunder danske.

Status

Reglerne om sales tax er individuelle fra stat til stat – det gælder både i forhold til hvilke varer og ydelser der er omfattet, afgiftssatsen, hvem der skal afregne afgiften, hvornår man skal registreres, hvordan man skal registreres. Satsen for sales tax kan variere inden for den enkelte stat afhængig af, hvilken region og hvilken by varerne/ydelserne leveres til.

En række stater har efter dommen fastlagt, hvornår udenlandske sælgere skal opkræve sales tax i de respektive stater. Der er to hovedkriterier – antallet af transaktioner og omsætning i den pågældende stat. Eksempelvis har staten New York en grænse på 300.000 $ pr. år og 100 transaktioner, mens en række andre stater har en omsætningsgrænse på 500.000 $ og 200 transaktioner.

Nogle stater har ikke sales og use tax, andre stater har ikke vedtaget lovgivning hvorefter de kan opkræve sales og use tax fra udenlandske virksomheder. En række stater har allerede indført reglerne i 2018. Eksempelvis har New York indført reglerne pr. 1. januar 2019, mens Californien ventes at indføre dem pr. 1. april 2019.

Oversigt over indførelse af nye regler for sales tax

 

Undtagelser

Virksomheder der sælger varer til distributører og produktionsvirksomheder kan undgå registreringspligtigt, såfremt de sikrer sig videresalgscertifikater fra distributøren eller produktionscertifikat fra produktionsvirksomheden. Certifikaterne betegnes som exemption certificates.

Har den danske leverandør indhentet et sådant certifikat fra sin kunde, er leverandøren undtaget for registreringspligt. Alternativt risikeres at der skal opkræves sales tax i flere led, da salg til slutkunde skal pålægges sales tax, hvis staten har indført regler herom.

Certifikaterne kan hentes via de pågældende staters hjemmesider.

Risici

En række stater opkræver bøder pr. transaktion ved manglende afregning af sales tax. Nogle stater har indført lovgivning med tilbagevirkende kraft, hvorfor det er relevant at undersøge, om virksomheder har forpligtelser til at indbetale sales tax bagudrettet. Virksomheder kan være registreringspligtige, selv om de ikke har pligt til at opkræve sales tax.

Hvis der sælges til virksomheder i flere stater, skal der foretages en registrering pr. stat, afhængig af de lokale regler. De færreste ikke etablerede virksomheder har it-systemer, der kan håndtere administrationen af sales tax. Der kan derfor være behov for tilretning af it-systemer.

Bemærk desuden, at der kan være andre skatter i form af statsskat, indkomstskat og ejendomsskat.

Afsluttende bemærkninger

For at afdække om en leverance medfører registreringspligt og/eller pligt til at opkræve sales tax, er det nødvendigt at kende varens/ydelsens art, kundens formål med leverancen, leveringssted, antallet af transaktioner mm.

I EY har vi et team der arbejder dedikeret med afklaring af udenlandske virksomheders forpligtelser i USA vedrørende sales og use tax, samt andre skatter.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os eller din sædvanlige EY skatterådgiver for mere information herom.

Artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.