Fremdrift

Indtast dit søgeord

Evan Christensen

  Sociale medier

Din Virksomhed – december 2019

Din Virksomhed – december 2019

I denne udgave af Din Virksomhed kan du blandt andet læse om de ting, du skal huske inden jul, og du kan få et overblik over reglerne for frivillig indbetaling af selskabsskat. Vi har endvidere igen sat fokus på den nye ferielov, hvor du denne gang kan få styr på reglerne om indefrysning af feriepenge.

Du kan herudover blive klogere på de nye momsregler for hhv. fast ejendom og EU-varehandel, og du kan læse om, hvad din virksomhed kan gøre, hvis konjunkturerne vender.

Indhold i denne udgave: 

Ting man skal huske inden jul

Julen står for døren, og dermed udløbet af indkomståret 2018. Men inden den stundende højtid, er her et par tips, som der bør kigges på, før julefreden sænker sig.

 

Sidste frist for frivillig indbetaling af selskabsskat for indkomstår 2019

Vær opmærksom på, at 1. februar 2020 er den sidste frist for indbetaling af frivillig acontoskat for selskaber for indkomståret 2019.

 

Nye momsregler på vej med stor økonomisk betydning for ejendomsbranchen

Skatteministeriet har foreslået en ændring i momsloven, der medfører, at investeringsgoder herunder fast ejendom omfattes af reglerne om udtagning.

 

Den nye ferielov – håndtering af indefrysningsperioden

Den nye ferielov træder i kraft pr. 1. september 2020. Inden da er mange virksomheder imidlertid nødt til at tage stilling til en række forhold i forbindelse med overgangsordningen fra den gamle ferielov til den nye.

 

Nye momsregler gældende fra 1. januar 2020 for EU-varehandel

Folketinget har 28. november 2019 vedtaget et lovforslag, der implementerer nye momsregler i EU ved handel med virksomheder i andre EU-lande. Reglerne gælder i alle EU-lande pr. 1. januar 2020.

 

Hvad kan du gøre, hvis konjunkturerne vender?

Arbejdskapital og pengebindinger har erfaringsmæssigt ikke stort fokus, når der er fuld fart på væksten, men det er oplagt at kigge på mulighederne – både i medgang og i modgang. Ved at nedbringe pengebindingerne kan virksomheder frigive kapital til investeringer. Læs mere om hvad du kan gøre, hvis konjunkturerne vender.

 

Artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.