FremdriftRegnskab

Regnskab

Når året rinder op skal der laves et regnskab. Dette kan vi hjælpe dig med at komme nemt og smidigt igennem. Ofte har vi hjulpet dig med bogføringen forud for dette. Vi kan sørge for at sammenstille bilagene i den rette sammenhæng, forberede til revisionen og indberette til de offentlige myndigheder.

Såfremt EY også er din revisor, kan vi i samspil med revisor assistere med at udarbejde og elektronisk opbevare grundlaget for regnskabet samt arbejdspapirer. Dette vil hjælpe revisionen til en mere smidig revision.

Rene Hasbo, telefon: 2529 4718, email: rene.hasbo@dk.ey.com