FremdriftDifferenceberegning

Differenceberegning

 

  • Gælder for medarbejdere med ret til løn under ferie.
  • Den nuværende 20% regel udgår.
  • Med den nye ferielov ændres differenceberegning på feriebetaling til at gælde alle, der går op eller ned i tid.
  • Hvis der er forskel på arbejdstid(normaltimer) mellem optjeningstidspunktet for ferien, og hvornår ferien afholdes, skal der ske differenceberegning.
  • Feriebetalingen ved ferieafholdelse skal følge arbejdstiden på optjeningstidspunktet for ferien.