FremdriftErstatningsferie

Erstatningsferie

 

• Medarbejder har ikke pligt til at holde ferie under sygdom.

• Ferien påbegyndes ved sædvanlig arbejdstid på den første feriedag.

  • En lønmodtager, som bliver syg før ferien, har ret til erstatningsferie for alle sygedagene.

• Sygdom efter feriestart.

  • Karensperiode på 5 dage (nedsættes hvis ikke den ansatte har haft ansættelse hele året).
  • Karensdage følger ikke med hvis man skifter arbejdsgiver.
  • Indtræder den dag arbejdsgiver får meddelelse om sygdommen.
  • Der skal foreligge lægelig dokumentation for sygdommen (medarbejderbetalt).