FremdriftOvergangsordning

Overgangsordning

 

Der indføres en overgangsordning med det formål at sikre, at overgangen til den nye ferieordning sker så smidigt som muligt for alle parter.

 

Nyansatte, der ikke når at optjene dage i løbet af 2019 og frem til 31. august 2020, kan søge fondsferiedage:

  • Må ikke stilles dårligere end de nuværende regler.
  • Dage afhænger af tidspunkt for ansættelse.

Eksempel:

  • Starter job 1. september 2019.
  • 5. uger optjent 1. september 2019 – 31. august 2020 hensættes, dog med mulighed for at afholde 8,3 fondsferiedage optjent 1. september 2019 til 31. december 2019 i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020.
  • Samtidighedsferie fra 1. september 2020.

Ferie optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 = 16,7 dage:

  • Afholdes i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020.
  • Ferien kan overføres.
  • Kan kræves udbetalt efter de gamle regler (ferie udover 20 dage).

Ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020:

  • Hensættes/indefryses til udbetaling ved afgang fra arbejdsmarkedet.
  • Arbejdsgivere, feriekonto og feriekasser skal opgøre og indberette til ny fond for hver enkelt medarbejders tilgodehavende pr. 1. september 2020.

Beskatning feriepenge

For medarbejdere med feriegodtgørelse(feriekort/feriekonto), bliver der afregnet skat løbende.

For medarbejdere med ferie med løn, vil der først ske beskatning, når medarbejderen får dem udbetalt.