FremdriftSamtidighedsferie

Samtidighedsferie

 

Med den nye ferieordning optjener og afvikler lønmodtageren sin ferie på samme tid over en periode på 12 måneder.

 

• Ikrafttrædelse 1. september 2020.

  • Optjeningsperiode 1. september til 31. august.
  • Afholdelsesperiode 1. september til 31. december året efter.
  • Der optjenes 2,08 feriedag pr. måned.
  • Der optjenes 0,07 feriedag pr. dag ved ikke ansættelse i hel måned.
  • Ferien kan afholdes så snart ferien er optjent altså måneden efter den er optjent.
  • Hovedferieperiode 1. maj til 30. september.
  • Lønmodtager har ret til mindst 4 ugers ferie placeret i perioden 1. september til 31. august.
  • Arbejdsgiver og lønmodtager kan aftale, at lønmodtager kan afholde ferie inden den er optjent (kun i det ferie år man er i). Den afholdte ferie fradrages, når den efterfølgende optjenes. Ved fratræden før udligning er sket, modregnes i sidste løn.
  • Ferie kan optjenes i timer, men skal afholdes i hele dage.
  • Afholdelse af ferie i timer må ikke medføre, at ferien kan holdes i mindre end hele dage.