FremdriftEtablering i udlandet

Etablering i udlandet

I en stærkt globaliseret verden vil virksomheder ofte gå i overvejelser om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at etablere sig i udlandet, eller – såfremt etablering i udlandet allerede er sket – hvorledes det sikres, at den relevante lovgivning i det pågældende udland iagttages.

Etablering i udlandet giver anledning til en række forskelligartede problemstilling, som bør håndteres fra starten.

Hvilken form skal etableringen i udlandet have?

 • Salg direkte fra den danske virksomhed
 • Etablering af filial
 • Etablering af datterselskab

Økonomiske og organisatoriske forhold

 • Markedsanalyse
 • Budgettering
 • Ressourcebehov
 • Kapitalbehov/ tilskudsmuligheder
 • Risikoafdækning
 • Organisation og medarbejdere
 • Valg af revisor i udlandet

Kompetencer og ressourcer

 • Administrative ressourcer til etablering på nyt marked
 • Kapital til etablering på nyt marked
 • Tilstrækkelige produktionsressourcer

Skat og moms

 • Registrering for moms, afgifter og skatter i udlandet
 • Momsregler ved import/eksport
 • Skattemæssige forhold, herunder transfer pricing

IT-setup

 • Kan virksomhedens nuværende IT-system håndtere et nyt marked?
 • Kan der faktureres på flere sprog?
 • Indeholder fakturaer de lovmæssige krav, der er på det nye marked?

EY kan bidrage med:

 • Sparring med ledelsen om mulighederne for etablering i udlandet
 • Rådgivning om skattemæssige, momsmæssige og økonomiske aspekter i forbindelse med etablering i udlandet
 • Bistå med praktiske/formelle forhold i forbindelse med etablering i udlandet
 • Formidle kontakt til EY-kontorer i udlandet
 • Formidle kontakt til andre rådgivere samt myndigheder i udlandet

Andre relevante sider inden for drift: