FremdriftOutsourcing af administrative rutiner

Outsourcing af administrative rutiner

For den mellemstore virksomhed, er det altid vigtigt at holde sig de administrative processer for øje. Disse skal hele tiden tilpasses virksomhedens situation samt krav og forventninger fra eksterne interessenter. I denne tilpasning kan outsourcing være en model til at gennemføre udvikling af virksomheden. Fordelen ved outsourcing kan være, at der bliver arbejdet efter opdaterede processer, samt at en ekstern konsulent kan give nye muligheder for at anskueliggøre potentielle effektiviseringer.

Hvad kan outsources

I princippet kan alt det, som ikke er essentielt for kerneforretningen, outsources. I denne sammenhæng er der fokus på:

 • Administrative processer
 • Bogholderi
 • Økonomistyring/rapportering
 • Løn

Hvilke muligheder for tilpasning af outsourcing-model

Hos EY har vi mange muligheder for at assistere med outsourcing ydelser, idet vi arbejder med flere modeller:

 • Komplet outsourcing med outsourcing af hele afdelingen – bogholderi, løn og økonomichef
 • Delvis outsourcing med fx en økonomichef på deltid til support af en bogholder
 • 2-in-1 hvor virksomheden har outsourcet to konsulenter på deltid (Bogholder i fire dage/uge og økonomichef i en dag/uge)
 • Flex-tid-løsning med eksemplevis fuld tid i to uger/måned og deltid i resten af måneden for den samme konsulent

Fordele ved outsourcing

Der er mange fordele ved at outsource ovenstående opgaver:

 • Adgang til stærkt fagligt bagland i EY
 • Mulighed for effektiv skalering af ressourcerne både op og ned
 • Konsulent med opdateret viden
 • Effektive processer i opgaveløsningen

EY kan bidrage med:

 • Konsulenter til outsourcing
 • Cost benefit analyse ved konkret outsourcing
 • Procesgennemgang mhp outsourcing
 • Udvikle effektive administrative processer
 • Rapporteringsmodeller

Læs mere om andre relevante ydelser: