FremdriftSelskabsret

Selskabsret

De selskabsretlige regler indeholder et finmasket net af regler for, hvordan bestemte selskabsretlige dispositioner gennemføres og registreres korrekt. Det er i den forbindelse afgørende, at virksomheden rådgives korrekt om behovet og rammen for dispositionens gennemførelse, samt at dispositionen opfylder alle krav med henblik på registrering ved Erhvervsstyrelsen.

I en lang række tilfælde har virksomheder brug for selskabsretlig rådgivning.

Dette gælder bl.a. i følgende situationer:

  • Stiftelse af selskaber
  • Udarbejdelse af forretningsordener
  • Tilretning/opdatering af vedtægter
  • Gennemførelse af kapitalforhøjelser og kapitalnedsættelser
  • Omdannelse af IVS til ApS, ApS til A/S m.v.
  • Gennemførelse af aktieombytning, fusion, spaltning og tilførsel af aktiver
  • Opløsning af selskaber

Der gælder en lang række formelle krav til, hvordan sådanne selskabsretlige dispositioner gennemføres – herunder krav til dokumenterne indhold, frister og registreringsmæssige forhold.

EY kan bidrage med:

  • Rådgivning om en korrekt selskabsretlig gennemførelse af en bestemt disposition
  • Udarbejdelse af de nødvendige selskabsretlige dokumenter
  • Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen og/eller SKAT af de gennemførte dispositioner

Få mere information om andre relevante ydelser her: