FremdriftSkat

Skat

Reglerne på skatteområdet bliver stadig mere komplekse, og har i stadig højere grad indvirkning på virksomheder og deres drift. Rådgivning om skattereglerne har derfor betydning for, hvordan virksomheden skal/bør agere med henblik på en optimering af virksomhedens skattemæssige forhold.

Overvejelser

 • Har virksomheden overblik over reglerne på skatteområdet?
 • Findes der muligheder, hvorved virksomheden kan optimere sine skatteforhold?

Skattegennemgang

Eksempler på forhold´som en skattegennemgang vil kunne afdække, og som kan udgøre optimeringsmuligheder:

 • Foretages en korrekt opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst?
 • Afskrives driftsmidler og bygninger korrekt – eller er der tale om vedligeholdelse?
 • Er ”driftsomkostningerne” korrekt opgjort?
 • Foretages koncerninterne afregninger på markedsmæssige vilkår?
 • Er der etableret fast driftssted i udlandet – og opgøres/afregnes skatten korrekt til udlandet?
 • Foretages fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger?

EY kan bidrage med:

 • Løbende sparring med ledelsen om de til enhver tid gældende skatteregler
 • Gennemgang af virksomhedens forhold med henblik på at klarlægge eventuelle optimeringsmuligheder
 • Beregninger på konsekvenserne af eventuelle optimeringsmuligheder

Få et overblik over andre relevante ydelser: