FremdriftArv og gave

Arv og gave

Har du særlige ønsker til styring af værdierne i næste generation? Med en hensigtsmæssig planlægning af arv og gaver vil I have mulighed for såvel skatte-/afgiftsoptimering som medbestemmelse i forhold til, hvem og hvornår familiens værdier overdrages til næste generation.

Overvejelser
Har du særlige ønsker i forhold til styring af familiens værdier i næste generation?

Gaver til børn, børnebørn, svigerbørn m.fl.

Gaver er en måde til – mens du lever – at overføre værdier til næste generation.

Gaver kan antage forskellige former:

 • Årlige kontante gaver
 • Lejlighedsgaver
 • Gaver bestående af indbo
 • Gaver bestående af aktiver, fx fast ejendom

Gaver kan have en række afledte konsekvenser:

 • Gavers betydning for SU
 • Successionsregler for aktier
 • Behov for udarbejdelse af gaveægtepagt

Arv
Arv er en måde til at overføre værdier til næste generation efter dødsfald.

Det er oftest nødvendigt at oprette et testamente med henblik på at styre arvens fordeling.

I den forbindelse bør særligt overvejes

 • Muligheden for at springe en generation over
 • Skiftet kontra uskiftet bo
 • Betydningen af aktiver i udlandet

EY kan bidrage med:

 • Etablering af en hensigtsmæssig planlægning af økonomien mellem børn og forældre
 • Rådgivning om eventuel skævdeling af formuen over for arvinger
 • Skatte-/afgiftsmæssige konsekvenser ved forskellige fremgangsmåder
 • Input til testamente og/eller gaveægtepagt

EY rådgiver også om: