FremdriftFormueplanlægning

Formueplanlægning

På grund af skatten er formueplanlægning meget relevant for enhver virksomhedsejer. Opsparing skal ske i relevante aktiver ligesom aktiver og gæld skal fordeles rigtigt imellem ægtefæller.

Hvilke aktiver skal anvendes først?

 • Kontanter kontra pensioner etc.
 • Løn/udbytte fra holding?

Virksomheden

 • Kautionsforpligtelse eller indskud i aktie/anpartsselskab?
 • Ægtefællers hæftelse – hvem skal eje hvilke aktiver?
 • Udbytte fra selskab kontra private lån ?

Optimering af privat gæld

 • Lån i fast ejendom kontra bankgæld ?
 • Låneformer (fast, variabel etc.)?
 • Lån kontra hævning i virksomhed/udbytte?
 • Indskud på pensionsordning kontra afbetaling på gæld ?

Virksomhedsordning/kapitalafkastordning

 • Udlejningsejendomme
 • Skovejendomme
 • Fuld fradrag for gæld

Forældrelejlighed

 • Virksomhedsordningen
 • Beskatning ved afhændelse
 • Salg til barn inden afhændelse

EY kan bidrage med:

 • En gennemgang af privatøkonomien
 • Lave et oplæg på en hensigtsmæssig struktur på aktiver og gæld – under hensyntagen til din risikoprofil

Få et overblik over andre relevante ydelser, som EY kan rådgive omkring: