FremdriftOptimering af skatteforhold

Optimering af skatteforhold

Reglerne på skatteområdet bliver stadig mere komplekse, og har i stadig højere grad indvirkning på virksomhederne og deres ejere. Rådgivning om skattereglerne har derfor betydning for, hvordan du som virksomhedsejer skal/bør agere med henblik på optimering af dine skattemæssige forhold.

Overvejelser

 • Har du som virksomhedsejer overblik over reglerne på skatteområdet?
 • Findes der muligheder, hvorved du som virksomhedsejer kan optimere dine skatteforhold?

Skattegennemgang

Eksempler på forhold, som en skattegennemgang vil kunne afdække, og som kan udgøre optimeringsmuligheder:

 • Pensionsindbetalinger
 • Aktieinvesteringer via holdingselskab
 • Kombination af lønudbetaling og aktieudbytte
 • Generationsskifte og/eller gave
 • Deltagelse i investeringskonstruktioner
 • Anvendelse af virksomhedsskatteordningen

EY kan bidrage med:

 • Løbende sparring med virksomhedsejeren om de til enhver tid gældende skatteregler
 • Gennemgang af virksomhedsejerens forhold med henblik på at klarlægge eventuelle optimeringsmuligheder
 • Beregninger på konsekvenserne af eventuelle optimeringsmuligheder

EY kan også rådgive om: