FremdriftRekonstruktion

Rekonstruktion

Nogle virksomheder står i den situation, at virksomhedens egenkapital er negativ, og virksomheden derfor ikke kan opnå finansieringstilsagn fra sit pengeinstitut til den fremtidige drift. Selv i situationer hvor den fremtidige drift med stor sandsynlighed er overskudsgivende, kan virksomheden ikke opnå finansiering. En rekonstruktion afdækker muligheden for om virksomheden kan fortsætte.

Enkeltstående tab

Virksomheden har løbende genereret overskud, men et enkeltstående tab på debitorer eller andet, har ført til, at egenkapitalen er tabt. Virksomhedens kassekredit er udnyttet fuldt ud, og forhøjelse er ikke mulig. Virksomheden kan ikke betale sine gældsforpligtelser efterhånden som de forfalder, og flere kreditorer truer med konkurs.

Løbende dårlig drift

Virksomheden har over en periode ikke formået at tilpasse sig til markedets og branchens udvikling. Der er løbende genereret underskud, og egenkapitalen er tabt. Virksomheden har derpå gennemført en turnaround-analyse, som har afdækket, at virksomheden genererer overskud på en række aktiviteter, men at få andre aktiviteter er underskudsgivende i en grad, som fører til, at den aktivitet genererer underskud.

De tabsgivende aktiviteter, kan lukkes ned, uden at det skader den øvrige virksomhed, men den tabte egenkapital har medført betydelige likviditetsproblemer, og konkursen truer.

EY kan bidrage med:

  • En analyse af om virksomhedens gældsbyrde kan håndteres ved forhandlinger med få større kreditorer, uden at skifteretten skal involveres.
  • En analyse af hvad en formel rekonstruktion, med skifterettens involvering, kan resultere i – nemlig enten gældsnedsættelse eller virksomhedsoverdragelse.
  • Rollen som tillidsmand i en formel rekonstruktion – forudsat at habilitetsreglerne kan overholdes.

Læs mere i EY’s rapport om rekonstruktion her.

EY rådgiver også om: