FremdriftTurnaround

Turnaround

Mange virksomheder oplever i disse år en udvikling med stram likviditet og negative og/eller utilfredsstillende resultater. Virksomhedens ledelse har svært ved at forklare den negative udvikling, og kan blot konstatere, at virksomhedens bevægelsesfrihed bliver mindre og mindre – selvom ledelsen arbejder mere og mere.

EY har etableret en særlig rådgivning, som vi kalder ”turnaround”, fordi den har til formål at skabe grundlag for at en negativ udvikling kan blive vendt til en positiv.

Resultatudviklingen er dårligere end forventet

  • Virksomhedens årsresultat er altid dårligere, end det resultat de løbende perioderegnskaber indikerer. Virksomhedens ledelse disponerer på baggrund af forkerte eller utilstrækkelige perioderegnskaber.

Hvor tjenes pengene?

  • Virksomheden sælger en lang række produkter på forskellige markeder og til forskellige kundesegmenter. Virksomhedens ledelse tror fejlagtigt, at alle produkter, markeder og kunder bidrager positivt og rimeligt ens til indtjeningen, men har ikke nogen dokumenteret viden herom.

EY kan bidrage med:

  • En uafhængig vurdering af virksomhedens forretningsmæssige og finansielle situation, samt en vurdering af behovet for ændringer
  • En vurdering af om virksomhedens økonomistyringssystemer giver ledelsen de nødvendige informationer
  • En analyse af virksomhedens indtjeningskilder og –potentiale, dels med henblik på at udnytte potentialerne, og dels med henblik på at identificere aktivitetsområder med ringe eller negativ resultatpåvirkning.

EY rådgiver også om: