FremdriftSalg af virksomhed

Salg af virksomhed

Ønsker man at sælge sin virksomhed er det vigtigt, at man:

 • I god tid forbereder virksomheden til et salg
 • Opnår en tilfredsstillende pris for virksomheden
 • Optimerer virksomhedens balance, skat og finansiering m.v.
 • Tænker over fremtidig afhængighed af nuværende ejerkreds

Hvordan opnår man den bedste salgsproces for virksomheden?

 • Forberede virksomheden til et salg i god tid
 • Præsenterer virksomheden grundigt og professionelt
 • Sikre at der er mere end én interesseret køber
 • Professionel styring af hele salgsprocessen, herunder kommunikation med potentielle købere
 • Sælger due diligence

Hvordan finder man den rigtige værdiansættelse?

 • Kan man basere værdien på den forventede fremtidige indtjening
 • Hvilken vægt skal tillægges den hidtidige indtjening
 • Hvor er afhængig af virksomheden af den nuværende ejerkreds
 • Er virksomheden meget afhængig af enkelt kunder/leverandører

Hvilken værdiansættelsesmodel skal benyttes?

 • DCF modellen (Discounted cash flow)
 • Multipler (P/E m.fl.)
 • Substansbaseret værdiansættelse

Hvordan styres forhandlingerne med potentielle købere?

 • Styring af informationsstrømmen
 • Udarbejdelse af professionelt salgsmateriale
 • Professionel styring af møderne

EY kan bidrage med:

 • Overordnet håndtering af jeres salgsproces fra salgsmodning til endelig afsluttet salg
 • Udarbejdelse af professionelt salgsmateriale
 • Optimering af transaktionsstruktur med hensyn til balancen, skat og finansiering m.v.
 • Værdiansættelse af virksomheden
 • At sikre via vores netværk, at alle potentielle købere aktiveres
 • At sikre den optimale pris for virksomheden
 • Sælger due diligence

EY rådgiver også om: